Оголошення: всеукраїнська конференція для молодих науковців у ЧНУ

«Платон мені друг, але істина дорожча»: теоретико-практичні та методологічні аспекти розвитку сучасних гуманітарних наук
2-3 березня 2023 року
в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича
Наукова проблематика конференції:
✓Філософія та культурологія
✓Літературознавство
✓Лінгвістика
✓Релігієзнавство та богослов’я
✓Перекладознавство
✓Міждисциплінарні студії
Для участі в конференції просимо заповнити Google Forms
(https://docs.google.com/forms/d/1JYfSzjkqxcoUXqFr5sGBsRDcm
bJy2yL_BY9kio6zmD4/viewform?edit_requested=true) та
надіслати тези доповіді до 25 лютого 2023 року.
Презентацію конференційних доповідей заплановано 2 березня 2023 року.
Круглий стіл з проблем інтерпретації
(літературознавство, лінгвістика, філософія, культурологія,
богослов’я) за участі авторитетних дослідників відбудеться
3 березня 2023 року у змішаному форматі.
Учасники конференції отримають сертифікат.
Матеріали конференції будуть опубліковані в електронному збірнику тез.
Огрвнесок на конференції відсутній, однак будемо вдячні
за благодійні внески, які ми спрямуємо до одного із дитячих
будинків Буковини. Переказ здійснюється на картковий
рахунок Приватбанку 5168745015773804 (Тичініна А.Р.,
призначення платежу – благодійний оргвнесок).
Загальні вимоги до оформлення тез
Тези надсилаємо на електронну пошту rmv.fil.chnu@gmail.com
Назва файлу: Прізвище_тези.
Обсяг – 2-4 сторінки.
Формат А4, редактор Microsoft Word, шрифт – Times New
Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5 пт, усі поля
сторінки – 20 мм, відступ першого рядка – 1 см.
Тези повинні бути стилістично й технічно відредаговані,
представлені в такій послідовності:
• назва тез (вирівнювання по центру, напівжирне
накреслення, великі літери);
• прізвище, ім’я автора (вирівнювання по центру,
напівжирне накреслення);
• науковий ступінь, посада, вчене звання, місце роботи
автора (за наявності), електронна адреса (вирівнювання
по центру, курсив, без скорочень);
• основний текст (вирівнювання по ширині);
• список використаної літератури, оформлений згідно з
Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015.
Додаткова інформація у членів оргкомітету:
Альона ТИЧІНІНА (0992255201), Ірина ГОРОХОЛІНСЬКА
(0958865064), Іванна СТРУК (0663078283),
Олександр МАРЧУК (0956761523).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *