Вимоги до тез на студентську конференцію (17-19 квітня 2019 року)

До 10 березня 2019 року просимо подати у науково-організаційний відділ (5 корпус, кімн. 102, тел. 720):

а)  рішення ради факультету/інституту про рекомендацію робіт до друку;

б)  роздруковані тези студентів, перевірені науковим керівником.

Вимоги до оформлення матеріалів доповідей:

  1. Всі тези факультету/інституту повинні бути зібрані в один файл  у форматі Word,  в алфавітному порядку (за прізвищами), а не окремим файлом на кожного студента.

  Текст статті має бути викладений українською мовою, обсягом 2 повні сторінки (НЕ БІЛЬШЕ) А5 (148*210 мм2) (ні в якому разі не А4 формат у дві колонки!!!!!) з усіма полями, рівними 2.0 см.

Щільність тексту: 36-40 рядків на сторінку (1 інтервал на комп’ютері).

Розмір шрифту: 11 пт, підписи до рисунків, таблиці, список літератури – 10 пт.

Шрифт: Times New Roman.

Абзац: відступ 5 мм (користуватись переносом).

Розмір  друкованого тексту:  ~110х160 мм.

Автор вказується в правому верхньому куті 1-ої сторінки жирним шрифтом, розміром 12 пунктів (повністю ім’я, а потім прізвище). Нижче – посада (асист., доц., проф., асп.), прізвище та ініціали наукового керівника.

Назва статті  – посередині сторінки  жирним шрифтом,  розміром 12 пунктів.

Список літератури (при необхідності)   подається   наприкінці   статті   розміром  10   пунктів.

При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку літератури. Примітки внизу сторінки не допускаються.

Зважаючи на те, що конференція студентська, співавторами статей можуть бути тільки студенти.

Студент може бути автором лише однієї доповіді!

  • ЗМІСТ (для списку тез відфакультету/інституту):

  Також подається  одним  файлом у форматі Word у алфавітному авторському порядку з усього факультету.

  • ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ:

   Подається окремим файлом у тому ж форматі..

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *