Наука

Основні напрямки наукових досліджень кафедри: лексична семантика і прагматика; лексична полісемія і синонімія в сучасній німецький мові; квантитативні дослідження мовних явищ; фонетичний символізм; методика викладання німецької мови; історія німецької мови; етимологічний аналіз германської лексики.

З проблематики цих питань захищені три докторські та близько 40 кандидатських дисертацій. Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових конференціях, публікують статті у наукових журналах за кордоном і в Україні.

На основі перелічених вище наукових напрямків кафедра підтримує тісні контакти з такими навчальними закладами: семінаром німецької філології Гeттінгенського університету, Інститутом германістики університету Клагенфурт, університетами міст Києва, Львова, Одеси, Донецька, Харкова та ін.

До Вашої уваги науковий звіт кафедри за 2016 рік

додаток 1 2016

Comments are closed