Наукова діяльність

Основні напрями наукових досліджень кафедри:

  • лексична семантика і прагматика в германських мовах
  • квантитативні дослідження мовних явищ
  • звукосимволізм
  • методика викладання германських мов
  • історія германських мов
  • етимологія
  • фразеологія
  • німецько-українські мовнокультурні контрасти
  • німецькомовна література Буковини
  • лексикографія

У цих царинах захищені дев’ять докторських та більше 70 кандидатських дисертацій. Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових конференціях, публікують статті у наукових журналах за кордоном і в Україні.

Кафедра плідно співпрацює із українськими й закордонними університетами міст Аугсбург (Німеччина), Геттінген (Німеччина), Берлін (Німеччина), Клагенфурт (Австрія), Київ, Львів, Івано-Франківськ, Одеса, Луцьк, Тернопіль, Харків, Хмельницький.


План наукових і науково-методичних семінарів на 2022-2023 н.р.

Рейтинговий звіт кафедри

Comments are closed