Наука

Основні напрямки наукових досліджень кафедри: лексична семантика і прагматика; лексична полісемія і синонімія в сучасній німецький мові; квантитативні дослідження мовних явищ; фонетичний символізм; методика викладання німецької мови; історія німецької мови; етимологічний аналіз германської лексики, перекладознавство (німецько-український напрям).

З проблематики цих питань захищені докторські та кандидатські дисертації. Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових конференціях, публікують статті у наукових журналах за кордоном і в Україні.

На основі перелічених вище наукових напрямків кафедра підтримує тісні контакти з навчальними закладами німецькомовних країн.

До Вашої уваги науковий звіт кафедри за навчальний рік:

Участь викладачів у закордонних наукових конференціях:

 1. Кійко Ю.Є. Воркшоп «Quantitative and Synergetic Investigations in Theoretical Linguistic“ в Інституті мови і комунікації  Технічного університету м. Берлін 29.10.-31.10.2019 (Німеччина).
 2. Кійко С.В. Воркшоп «Quantitative and Synergetic Investigations in Theoretical Linguistic“ в Інституті мови і комунікації  Технічного університету м. Берлін 29.10.-31.10.2019 (Німеччина).
 3. Шкварчук С.С. Міжнародна конференція „Das Phänomen „Goethe-Zitat“: von klassischen Weisheiten bis zu „Entflügelten Worten“, 10.-14.06.2019, м. Веймар (Німеччина)
 4. Мельник Ю.Й. Міжнародний регіональний форум центрів німецької мови східної Європи – центральної Азії «Synergien. Lernen. Zukunft. SLZ-Forum OEZA», червень 2019, м. Тбілісі (Грузія)
 5. Кравчук О.В. Міжнародний науковий семінар в Пілзенському університеті на тему «Vos helft ir nisht boyen dem templ fun frayhayt un mentshlekhn glik? 13-15 березня 2019 р., м. Пілзен (Чехія)
 1. Кравчук О.В. Міжнародна наукова конференція в Університеті м. Ауґсбурга на тему «Майбутнє мови, майбутнє нації. Дискусія про єврейську мову і літературу в контексті багатомовності і націєтворення». 24-26 вересня 2019, м. Ауґсбург (Німеччина)
 2. Осовська І.М. Міжнародна конференція в Педагогічному університеті Карінтії (Клагенфурт, Австрія) за програмою Еrasmus+ Staff Mobility for Teaching, доповідь «Система вищої освіти України», 21-25.10.2019
 3. Шкварчук С.С. Міжнародна конференція „German Abroad 3“, 8-10 березня 2018 у м. Ерфурт (Німеччина)

9. Заполовський М.В. Міжнародна конференція «Nähe und Distanz: Holocaust Education Revisited“. 22-25.02.2018, м. Мюнхен (Німеччина)

Наукові монографії викладачів кафедри:

 1. Кійко Ю.Є. Фрактальне моделювання інформаційної структури медіатекстів. Чернівці: Технодрук, 2018. 402 с. ISBN 978-617-7611-18-8
 2. Кійко С.В. Лінгвосинергетична наукова парадигма: здобутки і перспективи. Development of Philological Sciences in Countries oft he European Union Taking into Account the Challenges of XXI century: Collective monograph. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. C. 165-190.
 3. Кійко С.В., Кійко О.Ю. Тезаурусне моделювання термінологічної системи пред­мет­ної області «Фінанси». Advanced trends of the modern development of philology in European countries [Collective monograph]. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, P. 79-97.
 4. Кійко С.В., Школьна Н.О. Німецько-український словник термінів промислової автоматизації. Чернівці: Букрек, 2019. 378 с.
 5. Кійко С.В., Малейка А.І. Німецько-український словник психологічних термінів. Чернівці: ЧНУ, 2019. 480 с.
 6. Стегніцька Л.В., Кійко С.В. Англійсько-український словник термінів-епонімів: Близько 2 000 термінів і терміносполук. Чернівці: ЧНУ, 2019. 288 с.
 7. Osovska I. M Cognitive mapping in the study of mental resource of the discourse. In: Vectors of the development of philological sciences at the modern stage: collective monograph / N. I. Andreichuk, O. A. Babelyuk, V. D. Bialyk, M. Yu. Ivanchenko, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. 296 p. (ISBN 978-966-397-124-7). P.176-196.
 8. Кушнерик В. І. Фоносемантичні явища у різномовній поезії // Поміж мов і культур: методологічний еклектизм і міждисципланірність сучасного мовознавства : колективна монографія / [гол. ред. К. І. Мізін]. Переяслав-Хмельницький; Кременчук: Вид. П. П. Щербатих О. В., 2017. С. 325-333.
 9. Герегова С.В., Олексишина Л.Г. Сучасність минулого в урбаністичному просторі Чернівці-Іннсбрук / Курт Шарр, Ґунда Барт-Скалмані. Чернівці: Книги–ХХІ, 2019. 404 с.

10. Osovska I. M. Lexical-semantic space of the modern German family discource. In: Efficiency level and the necessity of influence of philological sciences on the development of language and literature: collective monograph. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. (ISBN 978-966-397-170-4). P. 123-144. 

Наукові статті викладачів кафедри:

 1. Кійко Ю.Є. Темпоральність у німецьких і українських текстах-інтерв’ю з фрактальної перспективи. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія. Одеса, 2019. № 38. Т. 1. С. 113–117. http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v38/part_1/30.pdf (Index Copernicus)
 2. Кійко Ю.Є. Інформаційна структура медіатекстів з фрактальної перспективи. Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя: ЗНУ, 2018. №73. С. 65–70. http://sites.znu.edu.ua/nova_filologia//issues/nf-2018-73.pdf (Index Copernicus)
 3. Кійко Ю.Є. Темпоральність у німецьких і українських інформаційних статтях із фрактальної перспективи. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія. Одеса, 2018. № 32. С. 234–238. (Index Copernicus) http://vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v32/part_1/63.pdf
 4. Кійко Ю.Є. Референційність у німецьких і українських медіатекстах: кількісно-статистичний аспект. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Одеса. 2017. № 27. С. 167–170. (Index Copernicus) http://vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v27/part_1/44.pdf
 1. Кійко Ю.Є. Темпоральність у сучасних німецьких і українських медійних замітках з фрактальної перспективи. Науковий Вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». Дрогобич. 2017. Вип. 7. С. 77–80. (Index Copernicus) http://ddpu-filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhiv-nomerov/2017/NV_2017_7/21.pdf
 2. Kiyko S. Faux amis als Interferenzquelle im DaF-Unterricht. Hartung, Nicole; Zimmermann, Kerstin (Hrsg.): Festschrift für Ulrich Steinmüller zum 75. Geburtstag. Berlin: Universitätsverlag der TU, 2017. S. 151-172. https://depositonce.tu-berlin.de/bitstream/11303/5459/3/Facetten_des_Deutschen.pdf\
 3. Кійко С.В. Полісемія в німецькій технічній термінології (на матеріалі дієслів-тер­мі­нів). Науковий вісник ДДПУ ім. Івана Франка. 2017. № 7. С. 81-85.  http://ddpu-filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhiv-nomerov/2017/NV_2017_7/22.pdf (Copernicus)
 4. Кійко C.В. Міжмовна омонімія у світлі різних лінгвістичних дисциплін. Но­вафілологія: збірник наукових праць. Запоріжжя: ЗНУ, 2017. № 69. С. 86–94. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Novfil_2017_69_18(Index Copernicus)
 5. Кійко С.В. Міжмовна омонімія з погляду різних лінгвістичних дисциплін. Одеський лінгвістичний вісник : науково-практичний журнал. Одеса, 2017. Вип. 9. Т. 3. С. 20-25. http://www.oljournal.in.ua/v9_3/6.pdf (Index Copernicus)
 6. Кійко С.В. Синергетичний потенціал омонімії складних слів. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. Вип. 25. Т. 2. Одеса: МГУ, 2017. С. 137–140. http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v25/part_1/38.pdf (Index Copernicus)
 7. Кійко C.В. Міжмовна омонімія у світлі різних лінгвістичних дисциплін. Нова філо­логія: збірник наукових праць. Запоріжжя: ЗНУ, 2017. № 69.С. 86–94. www.irbis-nbuv.gov.ua › cgi-bin › irbis_nbuv › cgiirbis_64 › Novfil_2.. (Index Copernicus)
 1. Кійко С.В. Синергетика у контексті лінгвістичних досліджень. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Одеса: МГУ, 2017. Вип. 25, том 1. C. 137–140. http://vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v20/part_2/8.pdf (Index Copernicus)
 2. Кійко С.В. Міжмовна омонімія з погляду різних лінгвістичних дисциплін. Одеський лінгвістичний вісник. 2017. № 9. Том 3. С. 20–25. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbisexe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=olinv_2017_9%283%29__6 (Index Copernicus)
 3. Кійко С. В. Категорії симетрії й асиметрії в синергетичній організації омонімії. Но­ва філологія: Збірник наукових праць. Запоріжжя: ЗНУ, 2018. № 73. С. 55–64. http://sites.znu.edu.ua/nova_filologia//issues/73/73-09.pdf (Index Copernicus)
 4. Кійко С.В. Асоціації як рушійна сила зміни значення слів. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія [зб. наук. праць]. Вип. 18. Маріуполь: МДУ, 2018. С. 206–215. http://visnyk-filologia.mdu.in.ua/uk/vipusk18.pdf (Index Copernicus)
 5. Кійко С.В. Інтернаціоналізми і міжмовні омоніми у фаховій мові театру. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Одеса: МГУ, 2017. Вип. 32, том 1. 239–243. http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v32/part_1/64.pdf (Index Copernicus)
 6. Кійко С.В. Омонімія у мовленні: типологія та інтерпретація. Південний архів. Філологічні науки. Херсон: ХДУ, 2018. Вип. 74. C. 160–165. http://pa.stateuniversity.ks.ua/archive/74_2018/35.pdf (Index Copernicus)
 7. Кійко С.В. Словотвірні моделі іменників-омонімів сучасної німецької мови. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2018. № 37, том 2. С. 73-76. http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v37/part_2/23.pdf (Index Copernicus)
 8. Задорожна І. П. Конотативний аспект семантики німецькомовних фразеологічних одиниць з компонентами-іменниками «Glück» і «Unglück» // Кременецькі компаративні студії: науковий часопис. 2018. Вип. 8. С. 440–450. http://kremenets-comparative-studies.webnode.com.ua/novini/vijshov-8-vipusk-kremenetskikh-komparativnikh-studij/ (Index Copernicus)
 9. Коломийська І.А. Вплив гендерного чинника на використання цитатно-афористичних зворотів у німецькомовному газетному тексті. Науковий журнал «Молодий вчений». №2 (66). С. 438–442. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/2/94.pdf (Index Copernicus)
 10. Король А.А. Взаємодія лексико-синтаксичних і прагматичних засобів об’єктивації висловлення-звинувачення // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету: Зб. наук. пр.: Філологія. Одеса: МГУ, 2019. Вип. 40 (3). С. 124-127. (Index Copernicus) http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v40/part_3/30.pdf
 11. Король А.А. Прагматичні та лінгвокультурні особливості висловлення-звинувачення у німецькомовній картині світу // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету: Зб. наук. пр. Одеса: МГУ, 2018. Вип. 32 (2): Філологія. С. 209-212. http://vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v32/part_2/58.pdf
 12. Найдеш О.В. Фоносемантичний аналіз прозових текстів // Одеський лінгвістичний вісник: наук.-практ. журнал. Одеса: Видавн. дім «Гельветика», 2017. Вип. 9. Том 1: Германські мови. С. 171–175. (Index Copernicus) http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/view/535
 13. Gutsol A. Statistically strong connections between concepts in the matrimonial conflict spoken discours. American Journal of Philology. Volume 138, Number 4(2), 2017. 868–874.
 14. Коломийська І. А. Особливості вживання фразеологічних одиниць у різногендерному мовленні (на матеріалі німецьких газетних статей щоденного видання «Süddeutsche Zeitung» // Одеський лінгвістичний вісник : науковий журнал. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. Вип. 9. Т. 1. С. 108– http://www.oljournal.in.ua/v9_1/24.pdf (Index Copernicus)
 15. Кравчук О.В. Образ-концепт зірки в ліриці Рози Ауслендер // Молодий вчений : Науковий журнал. Київ: Видавничий дім Гельветика, 2017. № 4 (44). С. 150-154. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/4/35.pdf (Index Copernicus)
 16. Томнюк Л. М. Номінативне поле концепту GEFÄNGNIS як сукупність мовних засобів його вербалізації // Одеський лінгвістичний вісник : зб. наук. пр. Одеса : Фенікс, 2017. № 9 (1). С. 240–244. http://www.oljournal.in.ua/v9_1/53.pdf (Index Copernicus)
 17. Томнюк Л. М. Спрямований асоціативний експеримент як метод дослідження та моделювання асоціативного поля концепту GEFÄNGNIS // Одеський лінгвістичний вісник: зб. наук. пр. Одеса: Фенікс, 2017. № 10 (1). С. 113–116. http://www.oljournal.in.ua/v10_1/27.pdf (Index Copernicus)
 18. Томнюк Л. М. Татуювання як невербальний прояв мовної особистості в’язня у сучасному німецькому розмовному злочинному дискурсі. International Academy Journal Web of Scholar. Warsaw: RS Global Sp. z O.O. 2018. Issue № 2 (20). С. 61–65. https://fc.vseosvita.ua/000vrl-6332.pdf (Index Copernicus)
 19. Zapolovskyi M. Basic Features of the Phonematic System in the Prehistory of the German // American Journal of Philology, Vol. 139, № 4 (2). 2018. P. 887-894. https://www.academia.edu/37409897
 20. Шкварчук С. С. Лінгвокультурологічний феномен «Goethe-Zitat» у діахронічному вимірі // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2018. Вип. 4(72). С. 137–139. (Index Copernicus) https://eprints.oa.edu.ua/7784/1/35.pdf
 21. Сеник Г.І. Німецько-українська ізоглоса в буковинському мовному ареалі. Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич, 2019. Вип. 23. С. 28-32.  http://www.aphn-journal.in.ua/archive/23_2019/part_3/8.pdf (Index Copernicus)

 22. Osovska I., Savchuk T. The conceptual space of modern english gastronomic advertising discourse. Analele Universitatii din Craiova – Seria Stiinte Filologice, Lingvistica. 2019. Vol. 1-2. Р. 181-193 (Scopus, Copernicuss) https://litere.ucv.ro/litere/sites/default/files/litere/Cercetare/Activitate%20stiintifica/Analele%20Facultatii%20de%20Litere/cuprins_anale_lingvistica_2019.pdf

 23. Osovska I. & Tomniuk L. Modern German Prison Discourse: Mental Resource. Skase Journal of Theoretical Linguistics, 2019. Vol. 16, no. 2, pp. 61–87. (Scopus, Copernicus) http://www.skase.sk/Volumes/JTL40/pdf_doc/04.pdf

  1. Osovska I. & Tomniuk L. Cognitive mapping of the contemporary German matrimonial confrontational discourse. In Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Trnava: University of SS Cyril and Methodius in Trnava, 2019, IV (2), p. 168-215. (Web of Science) https://lartis.sk/wp-content/uploads/2019/11/OsovskaTomniuk_Issue-2_2019.pdf
  2. Кравчук O. «З чужоземним паспортом я мандрую від моря до моря» – інтепретація образу Одіссея у поезії Рози Ауслендер // Збірник “Наукові записки БДПУ. Філологічні науки”. 2019. Вип. 19. С. 95-103. (Copernicus)

  http://philology.bdpu.org/wp-content/uploads/2019/11/15.pdf

  1. Найдеш O.В. Німецька фонестемна лексика та символічні значення її початкових фонестем // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івані Франка. 2019. Вип. 12. С. 141-145. (Copernicus) http://ddpu-filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhiv-nomerov/2019/NV_2019_12/30.pdf
  2. Лех О., Маковійчук Л. Концептуальне поле “FRAU” в контексті вивчення мовної ментальності // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика”, 2019. Вип. 23. Том 2. С. 41-45. http://journals.uran.ua/index.php/2308-4855/article/view/166186/165524
  3. Brunner K. Der literarische Text als kulturelle Übersetzung: Die bukowinische Schriftstellerin Olga Kobylanska zwischen deutschsprachiger und ukrainischer Literatur. In: Florian Kührer-Wielach (Hrsg.): Kontaktzonen literarischer Übersetzung (Spiegelungen). Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2017. S. 43-52.

  https://www.hsozkult.de/journal/id/zeitschriftenausgaben-10648

  1. Brunner K., Kyrylyuk S. Zwischenmenschen im Zwischenraum. Der Erste Weltkrieg und die Bukowina in ukrainischsprachigen Prosatexten von Ol´ha Kobyljans´ka, Osyp Makovej und Ivan Bazans´kyj. In: Florian Kührer-Wielach, Markus Winkler (Hrsg.): Mutter: Land – Vater: Staat. Loyalitätskonflikte, politische Neuorientierung und der ERste Weltkrieg im österreich-russländischen Grenzraum. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2017. S. 67-81.

  https://morawa.at/detail/ISBN-9783791729275/Herausgegeben-von-K%C3%BChrer-Wielach-Florian/Mutter-Land—Vater-Staat?bpmctrl=bpmrownr.2%3A1%7Cforeign.149867-14-1-150188%3A154894%3A145672#r172719-0-176071:180942:145672

  1. Томнюк Л.М. Особливості асоціативного поля концепту GEFÄNGNIS: гендерна характеристика та стереотипізація образу в’язниці у німецькій картині світу // Наукові записки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського / гол. ред. І.Я. Завальнюк. Вінниця: ТОВ „Фірма Планер”, 2017. Вип. 25. С. 222–229. (Copernicus)
  2. Кравчук О.В. «Чекаю на мого воскреслого лицаря» – інтерпретація образу Дон Кіхота у ліриці Рози Ауслендер // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. Вип. 45. С. 124-129. (Copernicus)

  43. Галай Т., Осовська І. Метафоричне моделювання англомовної геологічної термінології // Science and education a new dimension. Philology. VI (46), Issue 159. Budapest, 2018. P. 25–30. (Copernicus) https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/httpsdoi.org10.31174send-ph2018-159vi46-06.pdf

Comments are closed