Практика

Практика-2020

 

Відгук про педпрактику студентки 421 групи

Струк Валентини Василівни

Керівник педпрактики: Кудрявцева Олена Діонізіївна

Педагогічну практику я проходила на базі Чернелицької ЗОШ І-ІІІ ст. з 1 вересня по 12 жовтня 2020 року. Головною метою педпрактики було ознайомитись з досвідом роботи вчителя німецької мови в загальноосвітній школі для подальшого застосування отриманих знань у поєднанні з новітніми комунікативними технологіями у моїй педагогічній роботі.

Під час проходження пасивної практики, яка тривала 2 тижні, я ознайомилася зі структурою школи та з такими видами документами як: журнал, календарно-тематичні плани, плани занять, поширені плани-конспекти уроків, сценарії позакласних та виховних заходів.

Протягом активної практики, що тривала наступні чотири тижні, я мала змогу використати всі набуті мною знання та навички під час проведення уроків у 2, 4, 6 та 7 класах. На заняттях були використані різноманітні методи та засоби навчання, зокрема, індивідуальні та групові види робіт, фронтальні форми контролю засвоєння учнями знань, різні види наочностей, презентації, тематичні проєктні роботи з різними видами складності. Щоб зробити навчання цікавим, я використовувала й німецькомовний пісенний матеріал, який я досліджую в моїй курсовій роботі.

Завдяки цій практиці в мене сформувалися та розвинулися нові педагогічні уміння та навички. Я намагалась творчо підходити до організації педагогічної діяльності. Звісно, під час практики були проблемні ситуації,  які мені вдалось успішно вирішити. Найбільшим досягненням я вважаю те, що мені вдалось знайти спільну мову з учнями в класах, де я проходила практику. Загалом, в мене залишились тільки позитивні враження від проходження педагогічної практики і гарні фото з моїми учнями.

Відгук про проходження асистентської практики студентки 621 групи 

Пинтюк Євгенії Степанівни

Асистентську практику з основної іноземної мови я проходила на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на кафедрі германського, загального і порівняльного мовознавства з 1 вересня по 23 жовтня 2020.

Проходження асистентської практики, яка складалася з активної і пасивної практики, стало для мене важливим кроком на шляху до розвитку і автоматизації необхідних навичок викладання, адже саме застосування набутих теоретичних знань, отриманих у рамках здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра, на практиці дало змогу виробити дуже важливі для професії викладача вміння інтегрувати інноваційні методи і форми роботи в навчально-виховний процес, поєднувати сучасні інтерактивні та класичні технології, які активізують пізнавальну діяльність студентів, дозволяють формувати, розвивати і удосконалювати їх мовні і мовленнєві компетентності. У ході проходження асистентської практики я отримала цінні поради від висококваліфікованих викладачів з багаторічним науково-педагогічним досвідом роботи щодо особливостей проведення занять в умовах дистанційного навчання, навчилася застосовувати новітні методи та методики навчання іноземної мови у ЗВО, раціонально структурувати хід заняття, створювати на занятті сприятливий соціально-психологічний мікроклімат і знаходити індивідуальний підхід до кожного студента.

Проходження активної асистентської практики супроводжувалося також удосконаленням вмінь і навичок ведення організаційної, навчально-методичної та виховної роботи з групами, поглибленням знань особливостей роботи викладача німецької мови і куратора академічної групи.

Хоча робота зі студентами і була ускладнена умовами дистанційного навчання, використання електронних освітніх ресурсів (зокрема, системи дистанційного навчання – Moodle, Zoom) уможливило проведення інтерактивних занять з індивідуальними та груповими формами роботи, в яких були задіяні всі учасники навчально-виховного процесу. Під час практики я отримала чимало позитивних вражень від співпраці зі студентами і переконалася у правильності вибору професії, готовності до науково-педагогічної діяльності у вищій школі і необхідності постійного самовдосконалення.

Відгук про педагогічну практику студентки 621 групи

Данилюк Емілії Василівни

Асистентську практику я проходила на кафедрі германського, загального і порівняльного мовознавства в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Керівником практики була к.ф.н., доцент Кудрявцева О. Д.

Практика тривала з 1 вересня по 23 жовтня 2020 року. За цей період я спланувала та провела 37 занять в 121, 211, 215, 245 групах та відвідала заняття з другої іноземної мови доктора філол. н., доцента Кійка Ю.Є. Для мене було важливим ознайомитись з тематичним плануванням занять з іноземної мови та проведенням виховних заходів в умовах дистанційного навчання.

На асистентській практиці я виконала такі завдання:

  • закріплення теоретичних знань, набутих протягом навчання в університеті, та застосування їх при вирішенні конкретних педагогічних завдань;
  • розвиток та постійне оновлення своїх знань у процесі самоосвіти;
  • формування та вдосконалення нових педагогічних умінь та навичок;
  • розвиток творчого підходу до педагогічної діяльності.

Протягом практики я провела 1 відкрите, 1 залікове з основної іноземної мови в 121 групі на тему: “Das Schulsystem in Deutschland”, “Probleme mit der Schule” та 1 виховний захід.

Я намагалась бути відповідальною, добросовісною, сповненою бажання самовдосконалюватися та постійно працювала над собою, завжди намагалася застосовувати новітні інформаційні технології та сучасні педагогічні технології навчально-виховного процесу.

Хоча в мене ще не має достатнього досвіду роботи, але я прагнула вдосконалити мої навички викладання німецької мови як основної та другої іноземної.

На заняттях я застосовувала різні методи та засоби навчання: індивідуальні та групові завдання, тестові й фронтальні форми контролю засвоєння студентами знань. Використання платформи відеозв’язку Zoom дозволила залучати на заняттях різнотипну наочність. Окрім того, були проведені декілька проєктів з різними рівнями складності.

На заняттях я завжди намагалась дотримуватися доброзичливої психологічної атмосфери, спілкувалась з студентами як порадник і наставник. Найбільше мене вмотивовувало те, що студенти охоче йшли на контакт, прагнули нових знань та ретельно готувалися до кожного заняття.

Comments are closed