Про кафедру

Краще один раз побачити, ніж … (тут)

Кафедра германського, загального і порівняльного мовознавства забезпечує викладання німецької мови як основної та другої спеціальності, дисциплін з практики та теорії німецько-українського перекладу, а також курсів з германського та загального мовознавства на денному та заочному відділеннях факультету іноземних мов.

На кафедрі працюють:

  • 3 професори, доктори філологічних наук
  • 1 професор, доктор педагогічних наук (за сумісництвом)
  • 10 доцентів, кандидатів філологічних наук
  • 9 асистентів, кандидатів філологічних наук (з них 1 за сумісництвом)
  • 1 лектор ДААД на постійній основі

Викладачі працюють у Малій академії, яка функціонує при університеті. В ній ведеться підготовка школярів до вступу в університет.

Кафедра співпрацює з обласним інститутом післядипломної освіти та підтримує шефські зв’язки з ліцеєм № 8 міста Чернівці, яка є базовою для проходження педагогічної практики.

Наші спеціальності

за освітнім рівнем «бакалавр»:

–      ОП Німецька мова і література та друга іноземна мова, спеціальність 014 Середня освіта, спеціалізація 014.022 Німецька мова та література

–     ОП Німецько-український переклад та переклад з другої іноземної мови, спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька

за освітнім рівнем «магістр»:

– ОП «Німецька мова і література та англійська мова», спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. 

Comments are closed