Про кафедру

Кафедра германського, загального і порівняльного мовознавства забезпечує викладання німецької мови як основної, другої та третьої спеціальності та дисциплін германського, загального та порівняльного мовознавства на денному та заочному відділеннях на факультеті іноземних мов.

На кафедрі працює 22 викладачі:

  • 2 професори, доктори філологічних наук
  • 1 професор, доктор педагогічних наук (за сумісництвом)
  • 10 доцентів, кандидатів філологічних наук
  • 9 асистентів, кандидатів філологічних наук (з них 3 за сумісництвом).

Спеціалістами кафедри викладаються як практика німецької мови, так і цілий ряд дисциплін теоретичного циклу з галузей германського, загального і порівняльного мовознавства, теоретичні та практичні дисципліни з практики та теорії перекладу.

Викладачі працюють також у Малій академії, яка функціонує при університеті. В ній ведеться підготовка школярів до вступу в університет.

Кафедра співпрацює з обласним інститутом післядипломної освіти та підтримує шефські зв’язки з гімназією № 1 міста Чернівці, яка є базовою для проходження студентами старших курсів педагогічної практики.

Comments are closed