Наші спеціальності

1) за освітнім рівнем «бакалавр»:

–      «Німецька мова і література та друга іноземна мова» зі спеціальності 014 «Середня освіта» за спеціалізацією 014.02 Середня освіта (Мова і література);

014 “Середня освіта”_нім_бак

–     «Німецько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» зі спеціальності 035 Філологія (за спеціалізацією 035.043 «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно))»;

035 Філологія_нім_бак

2) за освітнім рівнем «магістр» :

–    «Німецька мова і література та друга іноземна мова» зі спеціальності 014 «Середня освіта» (за спеціалізацією 014.02 Середня освіта (Мова і література);

014 «Середня освіта»_нім_маг

–    «Німецька мова і література та друга іноземна мова»)) зі спеціальності 035 «Філологія» (за спеціалізацією 035.043 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)) ;

035 «Філологія»_нім_маг

–   «Німецько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» зі спеціальності 035 «Філологія» (за спеціалізацією 035.043 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)).

035 «Філологія»_нім_перекл_маг

Comments are closed