Навчальні дисципліни

Навчальні дисципліни

Секція «Переклад»

Курс Дисципліна Викладач
  

1  

 

Основна мова Король А.А.
Практична фонетика Каті Бруннер
Вступ до мовознавства

 

Мельник Ю.Й.(л)

Капатрук М.Д.(с)

Агапій А.П.(с)

Вступ до спеціальності Кудрявцева О.Д.
2 Практична граматика

 

Томнюк Л.М.

Євчук А.М.

Аспектний переклад Каті Бруннер
Вступ до перекладознавства
Томнюк Л.М.
Друга ін.мова (німецька)

 

Заполовський М.В.

Бартош І.А.

Євчук А.М.

Томнюк Л.М.

Король А.А.

3 Основна мова Євчук А.М.
Аспектний переклад Каті Бруннер
Методика викладання іноземної мови Євчук А.М.
Порівняльна лексикологія Король А.А.
Порівняльна стилістика Олексишина Л.Г.
Основи наукових досліджень Король А.А,
Друга ін.мова (нім) Євчук А.А.

Сеник Г.І.

Заполовський М.В.

Третя ін.мова (німецька)

 

Заполовський М.В.

Копилова І.М.

4 Основна мова Заполовський М.В.
Аспектний переклад Каті Бруннер
Теорія перекладу Король А.А.
Порівняльна граматика Осовська І.М.
Переклад ділового мовлення Біргіт Добер
Основи теорії мовної комунікації Осовська І.М.
Основи термінознавста Олексишина Л.Г.
Друга ін.мова (німецька)

 

Томнюк Л.М.

Копилова І.М.

Бартош І.А.

Третя ін.мова (німецька)

 

Сеник Г.І.

Євчук А.М.

Заполовський М.В.

Основна мова Олексишина Л.Г.
Аспектний переклад Каті Бруннер
Переклад текстів різних дискурсів Олексишина Л.Г.
Основи міжкультурної комунікації Осовська І.М.
Спецкурс «Актуальні питання теорії та критики перекладу» Заполовський М.В.
Усний переклад Олексишина Л.Г.
Друга ін.мова (німецька) Заполовський М.В,
Основна мова Олексишина Л.Г.
Аспектний переклад Каті Бруннер
Методика викладання перекладу у вищій школі Євчук А.М.
Переклад та редагування текстів Заполовський М.В.
Спецкурс «Лінгвокультурні аспекти перекладу» Заполовський М.В.
Друга ін.мова (німецька) Томнюк Л.М.
Техніка перекладу конференцій Олексишина Л.Г.
Переклад та дипломатичний протокол Олексишина Л.Г.

Навчальні дисципліни

Секція «Філологія»

Курс Дисципліна Викладач Програма
1 Основна мова Шкварчук С.С.
Практична фонетика Шкварчук С.С.
Вступ до мовознавства

 

Мельник Ю.Й.(л)

Капатрук М.Д.(с)

Агапій А.П.(с)

Вступ до спеціальності Кудрявцева О.Д.
2 Основна мова

 

Найдеш О.В.

Біргіт Добер

Граматика основної мови Найдеш О.В.
Теоретична фонетика Найдеш О.В.
Друга ін. мова (нім)

 

Лех О.С.

Кудрявцева О.Д.

Гуцол А.В.

Агапій А.П.

Євенчук О.Г.

3 Основна мова

 

Задорожна І.П.

Біргіт Добер

Стилістика Задорожна І.П.
Лексикологія Кійко Ю.Є.
Методика викладання мови та літератури в середній школі Лабінська Б.І.
Друга ін. мова (нім)

 

Гоян А.І.

Агапій А.П.

Лех О.С.

Задорожна І.П.

Третя ін. мова (нім)

 

Найдеш О.В.

Гоян А.І.

4 Основна мова Гоян А.І.
Аналіз художнього тексту Задорожна І.П.
Сучасна література країн, що вивчається Задорожна І.П.
Теорія перекладу Король А.А,
Друга ін. мова (нім) Шкварчук С.С.

Лех О.С.

Найдеш О.В.

Третя ін. мова (нім) Євенчук О.Г

Гоян А.І.

Гуцол А.В.

Задорожна І.П.

Основна мова Кушнерик В.І,
Спецкурс «Науковий образ світу» Кушнерик В.І.
Загальне мовознавство Шкварчук С.С.
Теорія та історія другої іноземної мови Кійко Ю.Є.

Кудрявцева О.Д.

Гоян А.І.

Друга ін. мова (нім) Лех О.С.
Основна мова Кушнерик В.І.
Теорія та історія другої іноземної мови Кушнерик В.І.
Друга ін. мова (нім) Найдеш О.В.

 

Comments are closed