Навчальні дисципліни

Загальнообов’язкові навчальні дисципліни

Відділення «Переклад»

Курс Дисципліна Викладач Програма
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

Основна мова Король А.А.  
Практична фонетика Шорр Юліан  
Вступ до мовознавства

Мельник Ю.Й.(л)

Агапій А.П.(с)

 
Вступ до спеціальності Кудрявцева О.Д.  
2 Практична граматика Томнюк Л.М.  
Аспектний переклад Олексишина Л.Г.  
Вступ до перекладознавства
Томнюк Л.М.  
Друга ін.мова (німецька)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олексишина Л.Г.

 

 

 

Томнюк Л.М.

Король А.А.

 
3 Основна мова Шорр Ю.  
Аспектний переклад Олексишина Л.Г.  
Історія перекладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лекції 

Заполовський М.В.  
Порівняльна лексикологія Король А.А.  
Порівняльна стилістика Олексишина Л.Г.  
Основи наукових досліджень Король А.А,  
Друга ін.мова (нім)

Сеник Г.І.

Заполовський М.В.

 
Переклад з другої іноземної мови Томнюк Л.М.

 

 

 

Король А.А.

Заполовський М.В.

 
4 Основна мова Заполовський М.В.

 

 

 

Шорр Ю.

 
Аспектний переклад Олексишина Л.Г.  
Теорія перекладу Король А.А.  
Порівняльна граматика Осовська І.М.  
Переклад ділового мовлення Олексишина Л.Г.  
Основи теорії мовної комунікації Осовська І.М.  
Основи термінознавста Олексишина Л.Г.  
Друга ін.мова (німецька)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томнюк Л.М.

Копилова І.М.

Заполовський М.В.

 
     
  Основна мова Олексишина Л.Г.  
Аспектний переклад Олексишина Л.Г.  
Переклад текстів різних дискурсів Олексишина Л.Г.  
Основи міжкультурної комунікації Осовська І.М.  
Практичний курс перекладу з основної мови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Силабус навчальної дисципліни

Томнюк Л.М.  
Усний переклад Олексишина Л.Г.  
Друга ін.мова (німецька) Заполовський М.В,  
5 Основна мова Олексишина Л.Г.  
     
Методика викладання перекладу у вищій школі Олексишина Л.Г.  
     
     
Друга ін.мова (німецька) Томнюк Л.М.  
Техніка перекладу конференцій Олексишина Л.Г.  
Переклад та дипломатичний протокол Олексишина Л.Г.  

Відділення «Філологія»/ «Середня освіта»

Курс Дисципліна Викладач  
1 Основна мова Шкварчук С.С.  
Практична фонетика Шкварчук С.С.  
Вступ до мовознавства Агапій А.П.  
Вступ до спеціальності Кудрявцева О.Д.  
2 Основна мова Найдеш О.В.

 

 

 

Шорр Юліан

 
Граматика основної мови Найдеш О.В.  
Теоретична фонетика Найдеш О.В.  
Друга ін. мова (нім) Лех О.С.

 

 

 

Кудрявцева О.Д.

Агапій А.П.

Євенчук О.Г.

 
3 Основна мова Задорожна І.П.

 

 

 

Шорр Ю.

 
Стилістика Задорожна І.П.  
Лексикологія Кійко Ю.Є.  
Методика викладання мови та літератури в середній школі Лабінська Б.І.  
Друга ін. мова (нім) Агапій А.П.

 

 

 

Лех О.С.

Задорожна І.П.

 
     
4 Основна мова Кійко С.В.  
Аналіз художнього тексту Задорожна І.П.  
Сучасна література країн, що вивчається Задорожна І.П.  
Теорія перекладу Король А.А,  
Друга ін. мова (нім) Шкварчук С.С.

 

 

 

Лех О.С.

Найдеш О.В.

 
     
5 Основна мова Кушнерик В.І,  
Спецкурс «Науковий образ світу» Кушнерик В.І.  
Загальне мовознавство Шкварчук С.С.  
Теорія та історія другої іноземної мови Кійко Ю.Є.

 

 

 

Кудрявцева О.Д.

 
Друга ін. мова (нім) Лех О.С.  
  Основна мова Кушнерик В.І.  
Теорія та історія другої іноземної мови Кушнерик В.І.  
Друга ін. мова (нім) Найдеш О.В.  

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

1.Ділова іноземна мова – Практика перекладу Техніка перекладу конференцій – Переклад та дипломатичний протокол (6 курс, 035 Філологія) https://forms.gle/SwmLAQ8rCXsP2yqSA

2. Теорія другої іноземної мови – ЛКЗ другої іноземної мови Новітні літературні течії – Літературознавство (6 курс, 014 Середня освіта) https://forms.gle/YjVuaCme7UZQA9Vr8

3. Сучасні технології вивчення іноземних мов – Альтернативні методи викладання іноземних мов Сучасна література країни, мова якої вивчається – Аналіз художнього тексту Сучасний німецький правопис – Сучасна німецькомовна публіцистика (4 курс, 014 Середня освіта) https://forms.gle/Lde2pFhdoWHR4d6d9

4. Синхронний переклад – Переклад ділового мовлення
Послідовний переклад – Перекладацький скоропис Основи професійної діяльності перекладача – Інноваційні технології перекладу (4 курс, 035 Філологія)
https://forms.gle/ASFz4e676XTmnrzj7

5. Основи усного перекладу – Основи галузевого перекладу            Ділове мовлення – Комп’ютерна лексикографія (3 курс, 035 Філологія) https://forms.gle/XSKKvyYh9uNF8jFq9

6. Ділове писемне мовлення – Комунікативний курс основної іноземної мови (2 курс, 014 Середня освіта) https://forms.gle/shXJJK4M5rVHzXbM8Comments are closed