Студенту

Бакалавр

Освітня програма «Німецько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» зі спеціальності 035 Філологія (за спеціалізацією 035.043 «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно))»

Магістр

Освітня програма «Німецько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» зі спеціальності 035 «Філологія» (за спеціалізацією 035.043 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)).

Освітня програма «Німецька мова і література та друга іноземна мова»)) зі спеціальності 035 «Філологія» (за спеціалізацією 035.043 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно))

Освітня програма «Німецька мова і література та друга іноземна мова» зі спеціальності 014 «Середня освіта» (за спеціалізацією 014.02 Середня освіта (Мова і література)

Comments are closed