Силабуси

2023-2024 н.р.

014 Середня освіта ОПП Німецька мова і література та друга іноземна мова (ОР бакалавр)

035 Філологія ОПП Німецько-український переклад та переклад з другої іноземної мови (ОР бакалавр)

035 Філологія ОПП Німецька мова і література та англійська мова (ОР магістр)

Cилабуси для інших ОПП

Дисципліни вільного вибору студентів


2022-2023 н.р.

014 Середня освіта ОПП Німецька мова і література та друга іноземна мова (ОР бакалавр)

035 Філологія ОПП Німецько-український переклад та переклад з другої іноземної мови (ОР бакалавр)

035 Філологія ОПП Німецька мова і література та англійська мова (ОР магістр)

Cилабуси для інших ОПП

Дисципліни вільного вибору студентів


2021-2022 н.р.

014 Середня освіта ОПП Німецька мова і література та друга іноземна мова (ОР бакалавр) (обов’язкові дисципліни)

1-8 сем. Основна іноземна мова

1 сем. Вступ до спеціальності

1 сем. Українська мова (за професійним спрямуванням)

1 сем. Вступ до мовознавства

1 сем. Латинська мова

1-2 сем. Історія зарубіжної літератури

1-2 сем. Практична фонетика

2 сем. Актуальні питання історії та культури України

2 сем. Сучасні інформаційні технології у професійній діяльності вчителя

2 сем. Вступ до літературознавства

2-3 сем. Психологія: загальна, педагогічна та вікова

3 сем. Філософія

3-4 сем. Граматика основної мови

3-7 сем. Методика викладання іноземної мови та літератури у ЗЗСО

5 сем. Основи наукових досліджень та академічна доброчесність

5 сем. Основи цивільного та трудового права

5 сем. Стилістика

6 сем. Педагогіка з основами педмайстерності

5-8 сем. Курсова робота

6 сем. Методика формування виховної діяльності з іноземних мов у ЗЗСО

6 сем. Здоров’язбережувальні технології та домедична допомога

7 сем. ЛКЗ основної іноземної мови

7-8 сем. Теорія та історія основної іноземної мови


035 Філологія ОПП Німецько-український переклад та переклад з другої іноземної мови (ОР бакалавр) (обов’язкові дисципліни)

1-8 сем. Основна іноземна мова

1 сем. Вступ до спеціальності

1 сем. Українська мова (за професійним спрямуванням)

1 сем. Вступ до мовознавства

1 сем. Латинська мова

1-4 сем. Історія зарубіжної літератури

2 сем. Актуальні питання історії та культури України

2 сем. Вступ до літературознавства

3 сем. Вступ до спецфілології

3 сем. Філософія

3 сем. Інноваційні технології перекладу

3-8 сем. Практичний курс другої іноземної мови

4 сем. Психологічні аспекти перекладу

4 сем. Ділове писемне мовлення 

5 сем. Основи наукових досліджень

5 сем. Основи цивільного та трудового права

5 сем. Порівняльна стилістика

5 сем. Вступ до перекладознавства

5-8 сем. Курсова робота

6 сем. Теорія перекладу

6 сем. Історія перекладу

7 сем. ЛКЗ основної мови

7 сем. Перекладацька практика

8 сем. Порівняльна теоретична граматика

8 сем. Методика навчання іноземних мов та перекладу

Дисципліни вільного вибору студентів

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 2021-2022 Н.Р.


035 Філологія ОПП Німецько-український переклад та переклад з другої іноземної мови (ОР магістр)

1-2 сем. Основна іноземна мова

1 сем. Педагогіка і психологія вищої школи

1-2 сем. Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі

1-3 сем. Друга іноземна мова (англ.)

2 сем. Загальне мовознавства

Дисципліни вільного вибору студентів


035 Філологія ОПП Німецька мова і література та друга іноземна мова (ОР магістр)

1-3 сем. Основна іноземна мова

1-3 сем. Друга іноземна мова

1-2 сем. Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі

2 сем. Загальне мовознавства

Дисципліни вільного вибору студентів


014 Середня освіта ОПП Німецька мова і література та друга іноземна мова (ОР магістр)

1-3 сем. Основна іноземна мова

1 сем. Професійне та особистісне становлення вчителя ЗЗСО

1 сем. Методика навчання іноземних мов учнів з особливими освітніми потребами

1 сем. Методика організації позакласної діяльності в учнів ЗЗСО

1 сем. Сучасна українська мова

1 сем. Сучасні підходи в навчанні іноземних мов та культур

2 сем. Комп’ютерні технології навчання іноземних мов у ЗЗСО

2 сем. Педагогічна практика з другої мови (англ.)

Дисципліни вільного вибору студентів


Силабуси для інших спеціальностей:

1 сем. Вступ до мовознавства (АУП)

1 сем. Вступ до мовознавства (АнглФіл)

1 сем. Вступ до мовознавства (ФУП)

3 сем. Вступ до спецфілології (АнглФіл)

3-8 сем. Друга мова (німецька) (СО)

3-8 сем. Друга мова (німецька) (ФілолАнгл)

3-8 сем. Практичний курс з другої іноземної мови (нім.) (Переклад)

5-8 сем. Практичний курс перекладу другої іноземної мови (нім.) (Переклад)

5-8 сем. Сучасні європейські мови (німецька)

5-8 сем. Третя іноземна мова (нім.) (ФУП)

9 сем. Методика навчання іноземних мов учнів з особливими освітніми потребами (СО англ)

9-10 сем. Методика другої мови (СО англ.)

9-11 сем. Друга мова (німецька) (СО англ.)

9-11 сем. Друга мова (німецька) (АнглФіл)

9-11 сем. Переклад з другої іноземної мови (АУП)

10 сем. Загальне мовознавство (АУП, НФ, НУП, ФФ, ФУП)

10 сем. Загальне мовознавство (АнглФіл)

11 сем. Теорія другої (німецької) мови (СО англ.)

11 сем. Лінгвістичні теорії та напрями другої іноземної мови (АУП, АФ)

11 сем. ЛКЗ другої мови (АнглФіл)


АРХІВ

Comments are closed