Громадське обговорення

Кафедра германського, загального і порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує усіх зацікавлених (стейкхолдерів) долучитися до обговорення та внесення змін до діючих освітніх програм:

Обговорення проєктів ОПП 2022

Час обговорення: з 27 листопада до 27 грудня 2021 року

014 Середня освіта Німецька мова і література та друга іноземна мова (ОР бакалавр)

035 Філологія Німецько-український переклад та переклад з другої іноземної мови (ОР бакалавр)

014 Середня освіта Німецька мова і література та друга іноземна мова (ОР магістр)

035 Філологія Німецько-український переклад та переклад з другої іноземної мови (ОР магістр)

035 Філологія Німецька мова і література та друга іноземна мова (ОР магістр)

Зауваження та пропозиції щодо підвищення якості освітніх програм просимо надсилати на офіційну електронну скриньку кафедри (deutsch-clg@chnu.edu.ua) або шляхом заповнення онлайн-форм за посиланнями: академічна спільнота, стейкхолдери, випускники, студенти.


Проєктна група з розробки освітньо-професійної програми “Німецька мова і література та англійська мова” для другого (магістерського) рівня вищої освіти, за спеціальністю 035 Філологія, навчання за якою планується на 2022-2023 н.р., буде вдячна за висловлені зауваження і побажання щодо запропонованих обов’язкових і вибіркових дисциплін, а також щодо набуття загальних і фахових компетентностей, цілей програми тощо.

З проєктом нової ОПП можна ознайомитися за посиланням 

Час обговорення: з 1 жовтня по 31 жовтня 2021

Свій відгук, зауваження та пропозиції щодо нової програми просимо надсилати на офіційну електронну скриньку кафедри (deutsch-clg@chnu.edu.ua) або шляхом заповнення онлайн-форм за посиланнями: академічна спільнота, стейкхолдери, випускники, студенти.


Кафедра германського, загального і порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує усіх зацікавлених (стейкхолдерів) долучитися до обговорення та внесення змін до діючих освітніх програм:

Обговорення проєктів ОПП 2021 з 1 березня по 11 квітня 2021

035 Філологія Німецько-український переклад та переклад з другої іноземної мови (бакалавр)

014 Середня освіта Німецька мова і література та друга іноземна мова (бакалавр)

035 ФІЛОЛОГІЯ Німецько-український переклад та переклад з другої іноземної мови (ОР магістр)

035 ФІЛОЛОГІЯ Німецька мова і література та друга іноземна мова (ОР магістр)

014 Середня освіта. Німецька мова і література та друга іноземна мова (ОР магістр)

Зауваження та пропозиції щодо підвищення якості освітніх програм просимо надсилати на офіційну електронну скриньку кафедри (deutsch-clg@chnu.edu.ua) або шляхом заповнення онлайн-форм за посиланнями: академічна спільнота, стейкхолдери, випускники, студенти.


Документація по ОПП  «Німецько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія:

Результати анкетування стейкхолдерів/роботодавців і реакція робочої групи

Результати опитування здобувачів

Результати опитування випускників

Реакція робочої групи на опитування здобувачів і випускників

Аналіз ОПП інших ЗВО

Зміни до ОПП НУП 2021

Оновлення змісту навчальних дисциплін НУП 2017-2021

Відгуки на ОПП НУП 2021

Моніторинг ринку перекладацьких послуг 2021

Відомості про самооцінювання ОПП НУП 2021

Матеріально-технічне забезпечення ОП

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ПРОЄКТУ ОПП 2022 (НУП)

Результати предметного опитування здобувачів вищої освіти НУП грудень 2021

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо ОПП 2022

Результати опитування випускників вищої освіти ОПП 2022

Результати анкетування зовнішніх представників академічної спільноти 2022

Результати анкетування стейкхолдерів 2022

Протокол засідання проєктної групи НУП (реакція на результати анкетувань)


Документація по ОПП  «Німецька мова і література та друга іноземна мова» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта»:

Результати анкетування стейкхолдерів/роботодавців та реакція робочої групи

Результати опитування здобувачів

Результати опитування випускників

Реакція робочої групи на опитування здобувачів та випускників

Аналіз ОП інших вишів

Зміни до ОПП СО 2021

Відгуки

Моніторинг ринку праці 2021

Відомості про самооцінювання ОПП 2021

Матеріально-технічне забезпечення ОП

Comments are closed