Моніторинг

Скринька зауважень і пропозицій 

Шановні респонденти!
Просимо Вас надати відповіді на питання анкети. Оберіть, будь-ласка, ті варіанти відповіді, які якомога точніше відображають Вашу думку або напишіть, за потреби, свій варіант відповіді. За можливістю, уникайте варіантів відповіді «важко відповісти». Ваша думка допоможе нам якнайкраще оптимізувати освітньо-професійну програму для підготовки  фахівців з німецької мови та врахувати інтереси усіх зацікавлених сторін.
Заздалегідь дякуємо за участь в опитуванні. Viribus unitis!

Опитувальники

Для зовнішніх представників академічної спільноти

Для зовнішніх представників академічної спільноти (2022/2023)

Для стейкхолдерів (загальна)

Для стейкхолдерів (2022/2023)

Для стейкхолдерів (щодо якості підготовки випускників кафедри)

Для випускників кафедри

Для випускників спеціальності 035 Філологія НУП (2022/2023)

Для випускників спеціальності 035 Філологія (НУП)

Для здобувачів вищої освіти кафедри ГЗіПМ

Для здобувачів вищої освіти кафедри ГЗіПМ (2022/2023)

Для здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня Освіта ОР бакалавр

Для здобувачів вищої освіти спеціальності 035 Філологія ОР бакалавр

Для здобувачів вищої освіти спеціальності 035 Філологія ОР бакалавр (2022/2023)

Опитування щодо викладання навчальної дисципліни СО

Опитування щодо викладання навчальної дисципліни НУП

Опитування викладачів кафедри щодо оптимізації ОПП (2022/2023)

Анкета для НПП щодо проєкту ОП СО 2022

Анкета для стейкхолдерів щодо проєкту ОП СО 2022

Анкета для випускників ОП СО бакалавр 2022

Анкета для здобувачів ОП СО бакалавр 2022

Анкета для випускників ОП НУП бакалавр 2022

Предметне опитування ОП НУП бакалавр 2022

Анкета для здобувачів ОП ФНА маг 2023

Анкета для стейкхолдерів ОП ФНА маг 2023

Анкета для випускників ОП ФНА маг 2023

Анкета для НПП ОП ФНА маг 2023

Результати

Результати університетського моніторингу “Викладач очима студента”

Реакція робочої групи на опитування студентів 035 Філологія (2023)

Результати анкетування 1 курсу (2023)

Результати анкетування 2-4 курсів 035 Філологія (2023)

Результати опитування здобувачів-магістрів щодо якості змісту та реалізації ОПП 2023 від ЧНУ Центр ЗЯВО

Результати незалежного опитування здобувачів ОПП НУП 2022 від центру ЗЯВО

Результати опитування здобувачів щодо різних видів підтримки (2022)

Результати опитування науково-педагогічних працівників щодо різних видів підтримки (2022)

Результати опитування здобувачів щодо якості навчального процесу на факультеті іноземних мов 2020-2021

Результати опитування здобувачів щодо якості навчального процесу на факультеті іноземних мов (літня сесія 2021)

Результати опитування здобувачів спеціальності СО бакалавр від Центру забезпечення якості вищої освіти ЧНУ 2021

Результати опитування здобувачів спеціальності Філологія (переклад включно) бакалавр від Центру забезпечення якості вищої освіти ЧНУ 2021

Результати кафедрального опитування здобувачів ОП “Німецька мова і література та друга іноземна мова” (грудень 2021)

Comments are closed