Історія кафедри

Кафедра існувала з часу заснування університету. Тут працювали:

1875-1892 – проф. Й. Штробль (німецький готичний епос, романтизм, синтаксис, словотвір),

1892-1918 – проф. О. Зінгерле фон Зуммерсберг (германістика, граматика готської мови, діалектологія, історія німецької мови),

1911-1916 – проф. В. Кош (новітня німецька література, драматургія, практична німецька мова),

1911 – 1918 – проф. Г. Райхель (порівняльна граматика, загальне мовознавство, діалектологія).

У румунські часи (1918-1940) на кафедрі викладали: проф. В. Мораріу (історія німецької літератури), проф. Франц Ланг (німецький народний епос).

Після возз’єднання Північної Буковини з Радянською Україною була розгорнута активна науково-педагогічна робота на кафедрах англійської, німецької, французької та латинської мов і літератур. Ці кафедри входили до складу філологічного факультету, а в 1954 р. утворили самостійну одиницю – факультет романо – германської філології. Першим завідуючим кафедрою німецької мови був О.П. Волощук, а згодом – Р.І. Кармелін, Н.С. Ноллен, старший викладач В.С. Бабенко, і з 1952 року – доценти В.С. Любопитнова, Н.С. Бєлашова і старший викладач І.Л. Турчин. Наукова проблематика, над якою працював колектив науковців, була пов’язана з дослідженнями важливих питань теорії та методики викладання німецької мови. У галузі граматики працювали старші викладачі З.П. Слободян, А.М. Тимофієва. Доц. В.В. Левицький і викладач Т.Р. Кияк займалися питанням семасіології та структурної лінгвістики; проблемами міжмовних зв’язків і стилю – доценти І.М. Гриценко, І.Л. Турчин і старший викладач Я.І. Микитович. Старші викладачі С.Н. Денисенко і Н.П. Щербань проводили дослідження в галузі фразеології. Методику викладання іноземної мови у вузі викладали старші викладачі А.М. Жовківський, Т.С. Лисецька і М.О. Онуфрійчук. У 1960 році викладачі кафедри видали ряд підручників для студентів кафедри.

Як зазначено вище, у 1954 р. створено факультет романо – германської філології (декани: ст. викл. Ф.М. Гелета, доценти В.С. Любопитнова, Д.Г. Радченко, Л.І. Миловидова, Я.І. Пащук, проф. В.В. Левицький).

Першим завідуючим кафедри німецької мови був О.П. Волощук, згодом – Р.І. Камелін, Н.Є. Ноллен, В.С. Бабенко, доценти В.С. Любопитнова, Н.С. Бєлашова, І.Л. Турчин, проф. Левицький В.В.

У 60-х роках захистили кандидатські дисертації викладачі Н.С. Бєлашова, В.С. Бабенко, І.М. Гриценко, В.В. Левицький, Г.Ф. Ференс; у 70-х – І.Л. Турчин, С.Н. Денисенко, О.О. Прокопчук, Н.П. Щербань, В.В. Козловський, Т.Р. Кияк; у 80-х – Т.М. Гостюк, М.Д. Капатрук, В.І. Кушнерик, О.Д. Огуй, В.Ю. Іванюк. У 1975 р. захистив докторську дисертацію В.В. Левицький, а в 1988 р. – Т.Р. Кияк.

У 1983 р. кафедра була реорганізована й отримала назву кафедри німецької мови та загального мовознавства, в результаті чого до її складу ввійшли також доценти Р.Г. Таїч і В.Ю. Федоріщев.

Після відкриття аспірантури у 1983 р. проф. В.В. Левицьким підготовлено 15 кандидатів наук, у тому числі для інших вузів та для кафедри англійської мови університету.

Наукова проблематика кафедри охоплювала майже всі рівні мови і базувалася на матеріалі германських (німецької, англійської), слов’янських (української, російської) і,частково, романських (румунської) мов. У центрі уваги перебували проблема лексичного значення, полісемія, синонімія, лексична сполучуваність, лексична системність  (проф. В.В. Левицький, доценти О.Д. Огуй, М.Д. Капатрук, В.Ю. Федоріщев). Фонетичний рівень (звуковий символізм) вивчали проф. В.В. Левицький, доц. В.І. Кушнерик. Результати досліджень опубліковані в журналах «Deutsch als Fremdsprache» (Лейпціг), «Филологические науки» (Москва), «Мовознавство» (Київ), у виданнях АН Естонії, АН Молдови, у міжнародних виданнях Нідерландів, Німеччини, Воронезького, Тверського, Пермського університетів Росії.

Викладачами кафедри видані підручники, методичні посібники, хрестоматія, методрозробки для студентів спеціального та неспеціальних відділень. Результати досліджень працівники кафедри впроваджують у нормативні та спеціальні курси, що читаються в університеті та за його межами.

Протягом багатьох років колектив кафедри мав наукове партнерство з академічними й вузівськими установами Києва, Москви, Ленінграда, Мінська, Талліна, Тарту, Одеси, Львова, Кишинева, Харкова, Воронежа, Волгограда, Пермі, Пензи.

У 2001 році кафедра реорганізована й отримала назву “Кафедра германського, загального та порівняльного мовознавства”. При кафедрі відкрита аспірантура під керівництвом проф. В.В. Левицького, де підготовлено понад 40кандидатів наук. також при кафедрі відкрита докторантура зі спеціальності 10.02.04 – германські мови.

З 1974 по 2012 р. кафедру очолював відомий в Україні та за її межами германіст, д.філол.н., проф. В.В. Левицький. З 2012 р. завідувачем кафедри призначено д.філол.н., проф. Кушнерика В.І.

Comments are closed