Історія кафедри

Кафедра германського, загального і порівняльного мовознавства існує з часів заснування Чернівецького університету (1875) і є однією з провідних у царинах германського, загального та порівняльно-історичного мовознавства в Україні та за її межами.

На кафедрі працювали: 1875-1892 – проф. Й. Штробль (німецький готичний епос, романтизм, синтаксис, словотвір), 1892-1918 – проф. О. Зінгерле фон Зуммерсберг (германістика, граматика готської мови, діалектологія, історія німецької мови), 1911-1916 – проф. В. Кош (новітня німецька література, драматургія, практична німецька мова), 1911-1918 – проф. Г. Райхель (порівняльна граматика, загальне мовознавство, діалектологія). У 1918-1940 рр. на кафедрі викладали проф. В. Мораріу (історія німецької літератури), проф. Франц Ланг (німецький народний епос).

З 1954 року кафедра входидить до складу факультету романо-германської філології, пізніше факультуту іноземних мов.

У 1976 році кафедра отримала назву «Кафедра німецької мови і загального мовознавства»  і почала забезпечувати викладання мовознавчих дисциплін на факультеті іноземних мов і філологічному факультеті. 

З 2001 року кафедра переіменована на «Кафедра германського, загального і порівняльного мовознавства».

Завідувачами кафедри у різні часу були: О.П. Волощук, Р.І. Камелін, Н.Є. Ноллен, В.С. Бабенко, В.С. Любопитнова, Н.С. Бєлашова, І.Л. Турчин, В.В. Левицький (1974-2012), В.І. Кушнерик (2012-2020).

З 2020 р. кафедрою керує д.філол.н., проф. С.В. Кійко.

Основною науковою проблематикою кафедри є лексична та фонетична семантика, історія і етимологія германських мов, міжрівневі відношення у германських мовах, функціональна стилістика, когнітологія, прагматика, фразеологія, лінгвістика тексту, математична лінгвістика.

На кафедрі видаються наукові вісники Чернівецького національного університету Германська філологія (започатковано проф. В.В.Левицьким) та Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики (проф. В.І.Кушнерик).

Викладачами кафедри видано низку підручників, посібників, хрестоматій, методичних розробок для студентів, а саме зі вступу до германської філології (В.В. Левицький, С.В.Кійко), лексикології (С.В. Кійко, Ю.Є. Кійко, А.А. Король, В.В. Левицький, О.Д.Огуй), історії німецької мови (С.В. Кійко, В.В.Левицький), вступу до мовознавства (Ю.Є.Кійко, Ю.Й.Мацкуляк, С.В.Кійко), загального мовознавства (Ю.Є. Кійко), німецької мови (С.В. Кійко, Ю.Є. Кійко, В.І.Кушнерик, Л.Г.Олексишина, І.В.Осовська), теоретичної граматики німецької мови (Ю.Є.Кійко, О.Д.Кудрявцева).

Здобутки науковців кафедри побачили світ у таких провідних міжнародних журналах як Indogermanische Forschungen, Historische Sprachforschungen, Quantitative Linguistics, Glottometrics, Lexicographica, Glottotheory, Мовознавство, Вопросы языкознания, які індексуються в наукометричних базах.

З 1983 року при кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 10.02.04 – германські мови (керівники В.В.Левицький, О.Д.Огуй, В.В.Козловський, В.І.Кушнерик, С.В.Кійко, Ю.Є.Кійко, І.М.Осовська, І.П.Задорожна), а з 2012 р. й  докторантура.

С.В.Кійко, І.М.Осовська, В.І.Кушнерик, Б.І.Лабінська, Ю.Є.Кійко є членами спеціалізованих вчених рад у Київському національному лінгвістичному університеті, Львівському національному університеті імені Івана Франка, Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. На кафедрі підготовлено вісім докторів та понад 70 кандидатів філологічних наук.

Станом на вересень 2021 року до викладацького складу кафедри входять 3 доктори філологічних наук, професори  (С.В.Кійко, І.М.Осовська, Ю.Є.Кійко), 1 професор, доктор педагогічних наук Б.І. Лабінська (за сумісництвом), 19 кандитатів філологічних наук, з них 9 доцентів, а також один лектор ДААД.

Кафедра активно співпрацює із німецькомовними університетами: Аугcбурзьким (Німеччина), Геттінгенським (Німеччина), Технічним університетом м.Берлін (Німеччина), Клагенфуртським (Австрія). Підтримуються тісні зв’язки з університетами України (Львів, Київ, Одеса, Луцьк, Івано-Франківськ, Тернопіль, Вінниця, Хмельницький, Кам’янець-Подільський), Польщі (Вроцлав), Румунії (Сучава), Чехії (Пільзен). З 2018 року діє договір про свіпрацю з університетом м.Аугсбург (Німеччина) під патронатом ДААД. Завдяки цій співпраці, а також програм ERASMUS, DAAD, ÖAD, Bosch-Stiftung, Alexander von Humboldt-Stiftung студенти і викладачі кафедри мають можливість щорічно проходити стажування в німецьких вишах. Регулярно проведяться методичні семінари, вебінпри, воркшопи для викладачів та вчителів шкіл, що сприяє впровадженняю сучасних методик викладання німецької мови на факультеті іноземних мов, а також у Чернівецьких школах.

Кафедральна бібліотека налічує більше 3000 книг з німецької літератури, германського, загального і порівняльного мовознавства, країнознавства завдяки поповненням з особистих зібрань професорів Д. Керубіма, В. Левицького, доцентів В. Іванюка, А. Жовківського, В.Федорищева.

Кафедра плідно співпрацює з німецькомовними академічними службами обміну DAAD (Німеччини) та ÖAD (Австрія), чиї лектори (Г.Кнаус, М.Вінклер, Р.Майєр, Ш.Штегман, К.Лайх, Б.Гріль, К.Бруннер, Ю. Шорр) традиційно викладають на кафедрі. За сприяння німецької служби академічного обміну (DAAD) на кафедрі проводяться семінари та майстер-класи з германістики, методики викладання та практики перекладу (проф. Д.Керубім, проф. Ш.Шіргольц, проф. М.Шульц, проф. І.фон дер Лює, проф. Ф.Зімлер, проф. К.Норд).

Високий рівень викладання і застосування новітніх методів викладання дозволяють нашим студентам посідати призові місця на щорічних Всеукраїнських олімпіадах з німецької мови та перекладу (А.Кисельова, Т.Григорійчук, О.Демчук, А.Калінчук, Г. Чуйко, М. Кулик, О. Ванкевич, М. Литвинюк, О. Гергелійник та інші).

У 2014 році за сприяння Австрійського бюро кооперації лектор Австрійської служби обміну ÖAD Флоріан Рінеш разом з колегами по кафедрі керували проектом, в результаті якого були перекладені та опубліковані українською мовою есеї Альфреда Польґара та Еґона Фріделя. У 2016-2018 роках студенти кафедри брали участь у проекті «PREPUS» спільно зі студентами університету міста Іннсбрук (Австрія), вивчаючи минуле урбаністичного простору Буковини та  Тіроля. У 2019 році в рамках року Австрійської культури в Україні уряд землі Карінтія профінансував публікацію студентських перекладів оповідань Франца Порубски та Конрада Пекельманна.

Випускники кафедри працюють на теренах України та за кордоном: Петро Рихло (д.ф.н., проф., перекладач, директор Австрійської бібліотеки в м. Чернівці), Марія Іваницька (д.ф.н., проф., завідувач кафедри німецької філології КНУ ім. Т. Шевченка), Марія Трачівська (д.ф.н., завідувачка кафедри іноземних мов і перекладу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника), Руслан Іваницький (к.ф.н., доц.,  Goethe-Institut в Україні), Іван Яцюк (к.ф.н, доц., завідувач німецької філології та методики навчання німецької мови, ТНПУ ім. І.Гнатюка), Тетяна Григорійчук (Dr. habil. T. Kloubert, Universität Augsburg).

Comments are closed