Наукове життя кафедри

Основні напрямки наукових досліджень кафедри:

 • лексична семантика і прагматика;
 • лексична полісемія і синонімія в сучасній німецький мові;
 • квантитативні дослідження мовних явищ;
 • фонетичний символізм;
 • методика викладання німецької мови;
 • історія німецької мови;
 • етимологічний аналіз германської лексики,
 • німецька фразеологія.

З проблематики цих питань захищені чотири докторські та близько 44 кандидатських дисертацій. Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових конференціях, публікують статті у наукових журналах за кордоном і в Україні.

На основі перелічених вище наукових напрямків кафедра підтримує тісні контакти з такими навчальними закладами:

 • семінаром німецької філології Гeттінгенського університету,                                                                                                                                                               
 • Інститутом германістики університету Клагенфурт,
 • університетами міст Києва, Львова, Одеси, Донецька, Харкова та ін.

Кафедра германського, загального і порівняльного мовознавства забезпечує викладання німецької мови як основної, другої та третьої спеціальності та дисциплін германського, загального та порівняльного мовознавства на денному та заочному відділеннях на факультеті іноземних мов. На кафедрі працює 16 викладачів, з них 1 професор, 1 доцент, 11 кандидатів наук, доцентів, 2 кандидати наук, асистенти, 1 кандидат наук, в.о. доц. Спеціалістами кафедри викладаються як практика німецької мови, так і цілий ряд дисциплін теоретичного циклу з галузей германського, загального і порівняльного мовознавства. Викладачі працюють також у Малій академії, яка функціонує при університеті. В ній ведеться підготовка школярів до вступу в університет. Кафедра співпрацює з обласним інститутом післядипломної освіти та підтримує шефські зв’язки з гімназіями № 1 та №4 міста Чернівці, які є базовими для проходження студентами старших курсів педагогічної практики.

Comments are closed