Робота та співробітництво

Кафедра підтримує постійні зв’язки з відповідними кафедрами провідних вузів України, зокрема:

  • Київським Національним університетом,
  • Київським Національним лінгвістичним університетом,
  • Львівським держав­ним університетом імені І. Франка,
  • Одеським Національним університетом,
  • Харківським університетом.

Кафедра германського, загального і порівняльного мовознавства налагоджує і підтримує зв’язки з різноманітними міжнародними організа­ціями, вузами тощо, підтримує стосунки з Київською філією Інституту Гете (Німеччина), Академічною службою обміну студентами та науковцями (Німеччина), університетами у місті Геттінген (Німеччина), у м. Клагенфурт (Австрія), де кожен рік проходять стажування викладачі і найкращі студенти кафедри. З університетами м. Геттінген (Німеччина) та м. Клагенфурт (Австрія) існують партнерські угоди, спільно проводяться дослідження у галузі семантики мовних одиниць, квантитативної лінгвістики та діалек­тології.

З метою перевірки знань, навичок та вмінь студентів випускних курсів складені комплексні кваліфікаційні завдання. Вони відповідають кваліфіка­ційним характеристикам спеціаліста освіти та спеціаліста з німецької мови та літератури. Одним з важливих напрямів загальної системи професійної під­го­тов­ки студентів є педагогічна практика. Перед початком практики проводяться інструктивно-настановчі конференції під керівництвом провідного викладача відповідного напряму кафедри педагогіки та психології, завідуючого педпрактикою факультету. На конференції студенти отримують конкретні завдання, інструктаж щодо звітності та порядку проходження практики. На кафедрі є методична література та інструктивна і змістовна документація, що допомагає студентам краще виконувати завдання, визначені їм на період проходження практики. Виховна робота на кафедрі здійснюється кураторами спільно із координатором виховної роботи та радою при ньому.

Звіт про міжнародну співпрацю

кафедри германського, загального та порівняльного мовознавства

за 2019 р.

 1. Наукові зв’язки із закордонними ВНЗ, академічна мобільність

Кафедра германського, загального та порівняльного мовознавства підтримує міжнародну співпрацю з:

 • університетом м. Аугсбург (Німеччина)
 • університетом м. Іннсбрук, (Австрія)
 1. Співпраця з міжнародними організаціями та фондами

На кафедрі ГЗтПМ працює лектор німецької служби академічного обміну (DAAD) Юліан Шорр.

У жовтні 2019 року за сприяння DAAD проведений семінар з методики викладання перекладу з німецької мови, референтом була провідний фахівець з світовим іменем професор Крістіане Норд. В семінарі взяли участь викладачі кафедри Король А.А., Кравчук О.В., Заполовський М.В., Олексишина Л.Г.

Викладачі кафедри проходили стажування в Інституті Гете за програмою DLL (Deutsch lehren lernen)

За підтримки уряду землі Каринтія на факультеті щорічно відбувається презентації результатів конгресу етнічних меншин в м.Клаґунфурт; фінансується публікція студентських перекладів.

Д.філол.н. Кійко Ю.Є. проходив наукове стажування в Інституті мови і комунікації (Берлін, Німеччина) під керівництвом д-ра філол. наук, проф. Торстена Рьольке з 3.06.2019 по 30.06.2019 за фінансової підтримки фонду Олександра фон Гумбольдта

Д.філол.н. Кійко С.В. проходила  стажування в Інституті мови і комунікації Технічного університету Берліну під керівництвом д-ра філол. наук, проф. Торстена Рьольке з 30.07.2019 по 30.11.2019 за фінансової підтримки фонду КААД.

 1. Виконання ґрантових проектів

 Кафедра підтримує наукові зв’язки з університетом м. Аугсбург (Німеччина). З 01.01.2018 року кафедра Германського, загального та порівняльного мовознавства ЧНУ уклала угоду про тристороннє партнерство з університетом Аугсбург (Німеччина) та Пільзен (Чеська республіка). Перший етап партнерської угоди діє до 31.12.2020 р. В рамках партнерської угоди відбувається щорічний обмін викладачами та студентами (бакалаврами та магістрами), передбачені проведення лекційних курсів, воркшопів та наукових стажувань.

 1. Стажування викладачів:

Д.ф.н., доц. Кійко Ю.Є. та д.ф.н., проф. Кійко С.В. брали участь у міжнародному воркшопі «Quantitative and Synergetic Investigations in Theoretical Linguistic“ в Інституті мови і комунікації  Технічного університету м. Берлін 29.10.-31.10.2019

Ас.Томнюк Л.М. (02 червня по 15 червня 2019 року), ас. Шкварчук (16.11 по 03.12.19) проходили стажування в рамках виконання Угоди про співпрацю за програмою «Партнерство між інститутами германістики» між кафедрою германського, загального і порівняльного мовознавства ЧНУ, Університетом м. Аугсбурга (Німеччина) та кафедрою германістики і славістики Університету м. Пільзен (Чехія), що фінансується фондом DAAD (Служба академічних обмінів Німеччини)

Ас. Томнюк Л.M. була співорганізатором німецько-українського семіару спільно з педагогічним університетом міста Людвіґсбурґ (Німеччина) „Deutsche, jüdische und ukrainische Geschichte und Literatur in der Bukowina von XIX Jhd. bis zur Gegenwart“ (7 вересня – 12 вересня 2019 р.)

Ас. Шкварчук С. взяла участь із доповіддю на загальних зборах товариства Гете у м. Ваймар 12-15.06.2019.

Ас.Шкварчук взяла участь з 7 по 15 жовтня 2019 в проекті «Vergessener Holocaust in Transnistrien? Eine Erinnerungswerkstatt und Filmdokumentation“ Проект між Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича та державним університетом республіки Молдова (Кишинів).

К.ф.н. Мельник Ю.Й. проводила у березні та листопаді семінари в рамках проекту „Grünes Fortbildungsportfolio“ у центрі з вивчення німецької мови за підтримки Інституту Ґете, у червні 2019 р. брала участь у міжнародному регіональному форумі „Synergien. Lernen. Zukunft“ в м.Тбілісі.

К.ф.н. Кравчук О.В. брала участь у Міжнародному науковому семінарі в Пілзенському університеті на тему «Vos helft ir nisht boyen dem templ fun frayhayt un mentshlekhn glik? Внесок авторок, політичних діячок та філософинь в дискусію про мову і націю в Центральній і СХІДНІЙ Європі» („Vos helft ir nisht boyen dem templ fun frayhayt un mentshlekhn glik? Zum Beitrag von Autorinnen, Politikerinnen und Philosophinnen zur Diskussion um Sprache und Nation in Mittel- und Osteuropa“), 13-15 березня 2019 р., м. Пілзен, Чехія.

К.ф.н. Кравчук О.В. брала участь у Міжнародному науковому семінарі у Львівському національному університеті імені Івана Франка на тему «Німецька мова в Україні», 8-14 серпня 2019 р., м. Львів.

К.ф.н. Кравчук О.В. брала участь у Міжнародній науковій конференції в Університеті м. Ауґсбурга на тему «Майбутнє мови, майбутнє нації. Дискусія про єврейську мову і літературу в контексті багатомовності і націєтворення» („Zukunft der Sprache, Zukunft der Nation. Debatten um jüdische Sprache und Literatur im Kontext von Mehrsprachigkeit und Nationbuilding“) 24-26 вересня 2019, м. Ауґсбург, Німеччина

К.ф.н. Кравчук О.В. брала участь у Міжнародній науковій конференції у Львівському національному університеті імені Івана Франка на тему: „Історія, сучасність та потенціал німецької мови в Україні“ („Geschichte, Gegenwart und zukünftige Potentiale des Deutschen in der Ukraine“) 31 жовтня – 2 листопада 2019 р., м. Львів

Стажування студентів за кордоном та участь у міжнародних заходах в Україні

Організаційна та фахова підготовка публікацій студентів в спільний австрійсько-український збірник наукових робіт в рамках міжнародного проекту PREPUS, презентація видання – лютий 2019 р., керівник проекту к.ф.н. Олексишина Л.Г.

Заполовський М.В. брав участь 1-6 липня 2019 у заходах студентського товариства в рамках програми «Студентські дні у Відні» разом із студентами нашого факультету Щерань Максимом, Петращук Марією, Тимчук Олексієм, Терзій Іваном.

В рамках року Австрійської культури в Україні та за сприяння уряду землі Каринтія (Австрія) студенти та викладачі кафедри здійснювали перекладацький проект, а саме вперше були перекладені українською та опубліковані твори чернівецьких німецькомовних авторів Франца Порубскі та Конрада Пекельманна. Керівники проекту – к.ф.н. Олексишина Л.Г. та к.ф.н. Томнюк Л.М.

 Міжнародна літня школа університету Ауґсбурґ 29 липня – 23 серпня 2019 р.: Сторожук Юлія (251), Поліщук Іліана (221), Лисюк Ксенія (221).

Німецько-український семінар спільно з педагогічним університетом міста Людвіґсбурґ (Німеччина) „Deutsche, jüdische und ukrainische Geschichte und Literatur in der Bukowina von XIX Jhd. bis zur Gegenwart“ (Чернівці, 7 вересня – 12 вересня 2019 р.): Сторожук Юлія (251), Поліщук Іліана (221) Білокопитан Аліна (321), Гуцул Христина (321), Божинська Яна (321), Павлюк Анна (351), Когутич Ніколетта (351), Бойчук Анастасія (451), Пинтелюк Ніка (451), Слободян Анна (451), Унгурян Карина (451), Данилюк Емілія (521) та Пинтюк Євгенія (521).

Участь у літній школі в м. Занкельмарк, Німеччина: Струк Валентина (321)

Семестрове навчання за програмою GFPS в університеті м.Ляйпціг, Німеччина (01.10.2018 – 01.03.2019) – Балдіс Світлана

Участь у міжнародній конференції «Power to the People. Die Macht der sozialen Medien» в Кельні, листопад 2019 – Балдіс Світлана

Дімова Олена (451) була волонтеркою на міжнародному фестивалі Meridian Czernowitz.

Яковійчук Олексій (621) – International workshop “Conflict-Identity-Statehood: Perspectives for the EU and its“ Eastern Neighbourhood”

Erinnerungswerkstatt “Vergessener Holocoust in Transnistrien” – жовтень 2019 – Яковійчук Олексій (621), Калінчук Аліна (621)

Дослідницьке стажування в Аугсбурзі для магістрів – Андріїва Святослава (621), Кубишкіна Катя (651), Гергелійник Оксана (651), Калінчук Аліна (621).

Всеукраїнська студентська олімпіада з німецько-українського перекладу:

 • Гергелійник Оксана (651), 3 абсолютне місце, керівник Олексишина Лариса Георгіївна;

Comments are closed