Робота кафедри

Кафедра підтримує постійні зв’язки з відповідними кафедрами провідних вузів України, зокрема:

  • Київським Національним університетом,
  • Київським Національним лінгвістичним університетом,
  • Львівським держав­ним університетом імені І. Франка,
  • Одеським Національним університетом,
  • Харківським університетом.

Кафедра германського, загального і порівняльного мовознавства налагоджує і підтримує зв’язки з різноманітними міжнародними організа­ціями, вузами тощо, підтримує стосунки з Київською філією Інституту Гете (Німеччина), Академічною службою обміну студентами та науковцями (Німеччина), університетами у місті Геттінген (Німеччина), у м. Клагенфурт (Австрія), де кожен рік проходять стажування викладачі і найкращі студенти кафедри. З університетами м. Геттінген (Німеччина) та м. Клагенфурт (Австрія) існують партнерські угоди, спільно проводяться дослідження у галузі семантики мовних одиниць, квантитативної лінгвістики та діалек­тології.

З метою перевірки знань, навичок та вмінь студентів випускних курсів складені комплексні кваліфікаційні завдання. Вони відповідають кваліфіка­ційним характеристикам спеціаліста освіти та спеціаліста з німецької мови та літератури. Одним з важливих напрямів загальної системи професійної під­го­тов­ки студентів є педагогічна практика. Перед початком практики проводяться інструктивно-настановчі конференції під керівництвом провідного викладача відповідного напряму кафедри педагогіки та психології, завідуючого педпрактикою факультету. На конференції студенти отримують конкретні завдання, інструктаж щодо звітності та порядку проходження практики. На кафедрі є методична література та інструктивна і змістовна документація, що допомагає студентам краще виконувати завдання, визначені їм на період проходження практики. Виховна робота на кафедрі здійснюється кураторами спільно із координатором виховної роботи та радою при ньому.

Comments are closed