Викладацький склад / Рейтинг

Кійко Світлана Василівна

резюме

Посада: завідувач кафедри

Вчений ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Курси, що читає: Теорія та історія основної іноземної мови, вступ до спецфілології, основна іноземна мова, вибіркові фахові дисципліни

e-mail: s.kiyko@chnu.edu.ua

Google Scholar

ORCiD

Publons

Scopus

Осовська Ірина Миколаївна

резюме

Посада: професор,  декан

Вчений ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Курси, що читає: основи теорії мовної комунікації, вибіркові фахові дисципліни

е-mail: i.osovska@chnu.edu.ua

Google Scholar

ORCID

Publons

Scopus

Кійко Юрій Євгенович

резюме

Посада: професор

Вчений ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Курси, що читає: вступ до мовознавства, загальне мовознавство, теорія та історія основної іноземної мови, основна іноземна мова, друга іноземна мова, лінгвістичні теорії та напрями другої іноземної мови, основи наукових досліджень та академічна доброчесність, вибіркові фахові дисципліни

e-mail: y.kiyko@chnu.edu.ua

Google Scholar

ORCiD

Publons

Scopus

Каті Бруннер

Посада: асистент, лекторка Німецької  служби академічних обмінів (DAAD)

Курси, що читає: комунікативний курс німецької мови

e-mail: daad_lektorat@chnu.edu.ua

Google Scholar

 

Король Антоніна Анатоліївна

резюме

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Курси, що читає: лексикологія /порівняльна лексикологія, друга мова, переклад з основної мови, переклад з другої мови, теорія перекладу, інноваційні технології перекладу

e-mail: a.korol@chnu.edu.ua

Google Scholar

ORCID

Publons

Scopus

Кудрявцева Олена Діонізівна

резюме

Посада: доцент, в.о. завідувача кафедри

Вчений ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Курси, що читає: вступ до спеціальності, основна іноземна мова, друга іноземна мова, методика формування виховної діяльності з ін. мов у ЗЗСО, педагогічна практика

e-mail: o.kudrjavtseva@chnu.edu.ua

Google Scholar

ORCID

Publons

Scopus

 

Лех Ольга Степанівна

резюме

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Курси, що читає: основна іноземна мова, друга іноземна мова, педагогічна практика

e-mail: o.lekh@chnu.edu.ua

Google Scholar

ORCID

Publons

Scopus

Мельник Юлія Йосифівна

резюме

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Курси, що читає: вступ до мовознавства, друга іноземна мова

e-mail: y.melnyk@chnu.edu.ua

Google Scholar

ORCID

Publons

Scopus

Найдеш Ольга Василівна

резюме

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Курси, що читає:  ЛКЗ основної мови, друга іноземна мова

e-mail: o.naidesh@chnu.edu.ua

Google Scholar

ORCID

Publons

Scopus

Олексишина Лариса Георгівна

резюме

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Курси, що читає: Галузевий переклад, Аспектний переклад, Переклад конференцій, Перекладацький скоропис, Основна (німецька) мова на 5 курсі, Друга (німецька) мова,  Послідовний переклад, Синхронний переклад, Переклад та дипломатичний протокол, Методика навчання іноземних мов та перекладу, Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі, Практика перекладу. Керує перекладацькою практикою.

e-mail: l.oleksyshyna@chnu.edu.ua

Google Scholar

ORCID

Publons

Scopus

Томнюк Людмила Миколаївна

резюме

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Курси, що читає: переклад та редагування фахових текстів, психологічні аспекти перекладу, основна іноземна мова, практична граматика основної мови, практичний переклад основної іноземної мови, практичний переклад другої іноземної мови, основи галузевого перекладу, аудіо-візуальний переклад, друга іноземна мова

e-mail: l.tomniuk@chnu.edu.ua

Google Scholar

ORCID

Publons

Scopus

Шкварчук Світлана Степанівна

резюме

Посада: доцент (відпустка по догляду за дитиною)

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Курси, що читає: основна іноземна мова, друга іноземна мова, узуальна граматика, практична фонетика

e-mail: s.shkvarchuk@chnu.edu.ua

Google Scholar

ORCID

Publons

Scopus

Гоян Ангеліна Іванівна

резюме

Посада: асистент

Вчений ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: асистент

Курси, що читає: основна іноземна мова, друга іноземна мова, практична фонетика, вступ до спецфілології

e-mail: a.goian@chnu.edu.ua

Google Scholar

ORCiD

Publons

Scopus

Гуцол Анастасія Миколаївна

резюме

Посада: асистент (відпустка по догляду за дитиною)

Вчений ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: асистент

Курси, що читає: практичний курс другої іноземної мови, практичний курс перекладу другої іноземної мови

е-mail: a.hutsol@chnu.edu.ua

Google Scholar

ORCID

Publons

Scopus

Заполовський Микола Володимирович

резюме

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Курси, що читає: література німецькомовних країн, практичний курс другої іноземної мови, практичний курс перекладу другої іноземної мови, історія перекладу, перекладацька практика другої іноземної мови, новітні літературні течії

e-mail: m.zapolovskyj@chnu.edu.ua

Google Scholar

ORCID

Scopus

Web of Science

Кравчук Ольга Василівна

резюме

Посада: асистент (відпустка по догляду за дитиною)

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: асистент

Курси, що читає: друга іноземна мова, німецькомовна література Буковини

e-mail:o.kravchuk@chnu.edu.ua

Google Scholar

ORCID

Publons

Scopus

Сеник Галина Іванівна

резюме

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Курси, що читає: основна іноземна мова, друга іноземна мова, ділове мовлення, німецько-українські контакти на Буковині

e-mail: h.senyk@chnu.edu.ua

Google Scholar

ORCID

Publons

Scopus

Федірчик Інна Ярославівна

резюме

Посада: асистент (відпустка по догляду за дитиною)

Вчений ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: асистент

Курси, що читає: практична граматика німецької мови, основна іноземна мова, друга іноземна мова

e-mail: i.fedirchyk@chnu.edu.ua

Google Scholar

ORCiD

Publons

Scopus

Пинтюк Євгенія Степанівна

Посада: аспірант

Google Scholar

ORCID

Publons

Scopus

Лабінська Богдана Ігорівна доктор педагогічних наук, професор (внутрішній сумісник)

Курси, що читає: методика викладання іноземної мови та літератури в ЗЗСО, вибіркові дисципліни професійного циклу

Google scholar

ORCID

WoS

Scopus

Коропатніцька Тетяна Петрівна

резюме

Посада: асистент (внутрішній сумісник)

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: асистент

Курси, що читає: методика викладання іноземної мови та літератури в ЗЗСО, вибіркові фахові дисципліни

е-mail: t.koropatnicka@chnu.edu.ua

Google Scholar

ORCID

Publons

Scopus

Бойко Надія Іванівна

Посада: лаборант
Колишні працівники
Агапій Анжела Петрівна
кандидат філологічних наук, доцент Google Scholar

ORCID   Publons

Задорожна Ірина Петрівна

кандидат філологічних наук, доцент Google Scholar

ORCID  Publons  Scopus

Кушнерик Володимир Іванович  доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри
Юліан Шорр лектор Німецької  служди академічних обмінів (DAAD)
Левицький Віктор Васильович доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри
Огуй Олександр Дмитрович доктор філологічних наук, професор
Козловський Віктор Володимирович доктор філологічних наук, професор
Іваницька Марія Лонгинівна доктор філологічних наук, професор
Дребет Віктор Васильович доктор філологічних наук, професор
Коломийська Іванна Андріївна кандидат філологічних наук

Посадові інструкції працівників кафедри


Рейтинг викладачів кафедри

Рейтинг кафедри

Загальноуніверситетський рейтинг викладачів

Comments are closed