Запрошуємо до обговорення ОПП бакалаврського рівня за спеціальністю 035 «Філологія», спеціалізація 035.043 «Германські мови та літератури (переклад включно)»

Шановні колеги, студенти та роботодавці! Запорошуємо всіх до обговорення проєкту ОПП «Німецько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» бакалаврського рівня за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізація 035.043 «Германські мови та літератури (переклад включно)» від 01.2021. Ознайомитись з програмою: ОПП_нім-укр_переклад_бак_2021 Анкета для внесення пропозицій та зауважень роботодавцями, науково-педагогічними працівниками і студентами:  анкети Дякуємо за …

Continue reading

Запрошуємо до обговорення ОПП бакалаврського рівня за спеціальністю 014 «Середня освіта»

Шановні колеги, студенти та роботодавці! Запорошуємо всіх до обговорення проєкту ОПП «Німецька мова і література та друга іноземна мова» бакалаврського рівня за спеціальністю 014 Середня освіта від 01.2021. Ознайомитись з програмою: ОПП СО бакалавр 2021 Анкета для внесення пропозицій та зауважень роботодавцями, науково-педагогічними працівниками і студентами: анкети Дякуємо за відгуки!

Відкрита лекція асист. Заполовського М.В.

9 березня було проведено відкриту онлайн-лекцію на тему “Перекладацька діяльність епохи Середньовіччя” для студентів 351 групи. На початку заняття було закріплено попередньо пройдений матеріал. Упродовж розкриття теми студенти дізналися про теологічні переклади Й.С. Еріугени, особливості перекладу філософської та наукової літератури тієї доби, арабську традицію перекладу, діяльність перекладацької школи в Толедо …

Continue reading

Науковий гурток (5.3.21)

У п’ятницю, 5.3.2021, відбулося ще одне засідання наукового гуртка кафедри по секції “Переклад”. Тема зустрічі: «Написання та оформлення наукової статті». Були присутні студенти 351, 451 і 551 груп. Керівник секції Заполовський М.В. повідомив, 1) що таке наукова стаття, 2) які ознаки наукової статті, 3) які існують види наукових статей, 4) …

Continue reading

Засідання наукового гуртка

5.03.2021 відбулося засідання наукового гуртка секцій “Філологія” та “Середня освіта”, у якому взяли участь студенти 321, 421 та 522 групи. Обговорювали питання щодо написання тез та наукової статті. Керівник гуртка Гоян А.І. презентувала основні положення та вимоги до наукових публікацій, їхню структуру та послідовність дій при їх написанні. Студенти були …

Continue reading

Конференція

Запрошуємо взяти участь у роботі IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції „АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОВОЗНАВСТВА, ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА”, яку спільно організують Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (кафедра іноземних мов і перекладу, кафедра іноземних мов, кафедра української літератури), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (кафедра германського, загального і порівняльного мовознавства), Івано-Франківський національний технічний університет …

Continue reading

Відкрита лекція доц. Ю.Є.Кійка

15.02.2021 року доктор філологічних наук, доцент Ю.Є. Кійко провів онлайн відкрите лекційне заняття з курсу «Загальне мовознавство» на тему «Структура і система мови. Фонологічна система мови» для студентів п’ятого курсу факультету іноземних мов (511, 541, 542, 551, 531, 561 гр.). Лектор розглянув питання системності й асистемності в мові, дотичні мовознавчі …

Continue reading

Вебінар “Особливості акредитації освітньо-наукових програм доктора філософії”

27 січня 2021 р. представники кафедри германського, загального та порівняльного мовознавства взяли участь у вебінарі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти на тему: «Особливості акредитації освітньо-наукових програм доктора філософії». На вебінарі розглянуто питання нормативної бази нової процедури акредитації, специфіки підготовки акредитаційних справ науковими установами. Спікерами вебінару були Андрій Бутенко, …

Continue reading

Зустріч зі стейкхолдером

5 лютого 2021 року відбулась онлайн-конференція із представниками IT-компанії „SoftServe“, організована кафедрою комунікативної лінгвістики та перекладу. Компанія „SoftServe” є найбільшою глобальною IT-компанією в Україні, яка займається розробкою програмного забезпечення та консалтингом. Її офіси знаходяться у 9 країнах світу, зокрема у 7 українських містах, в тому числі у Чернівцях. До того …

Continue reading