Дисципліни вільного вибору студентів

Німецька мова як друга іноземна (презентація)

Німецька мова як іноземна (відео)

Студентські проєкти: чому я обрав/ла німецьку мову як другу іноземну

Відео “Чому саме німецька мова?”

2023-2024 н.р.

КАТАЛОГ вибіркових дисциплін для спеціальності 035 Філологія ОПП Німецько-український переклад та переклад з другої іноземної мови (ОР бакалавр)

КАТАЛОГ вибіркових дисциплін для спеціальності 014 Середня освіта ОПП Німецька мова і література та друга іноземна мова (ОР бакалавр)

КАТАЛОГ вибіркових дисциплін для спеціальності 035 Філологія ОПП “Німецька мова і література та англійська мова” (ОР магістр)


Силабуси для спеціальності 014 Середня освіта ОПП Німецька мова і література та друга іноземна мова (ОР бакалавр)

Силабуси для спеціальності 035 Філологія ОПП Німецько-український переклад та переклад з другої іноземної мови (ОР бакалавр)

Силабуси для спеціальності 035 Філологія ОПП Німецька мова і література та англійська мова (ОР магістр)


2022-2023 н.р.

КАТАЛОГ вибіркових дисциплін для спеціальності 035 Філологія ОПП Німецько-український переклад та переклад з другої іноземної мови (ОР бакалавр)

КАТАЛОГ вибіркових дисциплін для спеціальності 014 Середня освіта ОПП Німецька мова і література та друга іноземна мова (ОР бакалавр)

КАТАЛОГ вибіркових дисциплін для спеціальності 035 Філологія ОПП “Німецька мова і література та англійська мова” (ОР магістр)


Силабуси для спеціальності 014 Середня освіта ОПП Німецька мова і література та друга іноземна мова (ОР бакалавр)

Силабуси для спеціальності 035 Філологія ОПП Німецько-український переклад та переклад з другої іноземної мови (ОР бакалавр)

Силабуси для спеціальності 035 Філологія (переклад включно) ОПП Німецька мова і література та англійська мова (ОР магістр)


Результати вибору дисциплін студентами


2021-2022 н.р.

ОПП “Німецько-український переклад та переклад з другої  іноземної мови”, 035 Філологія (переклад включно), ОР бакалавр (2021)

Семестр

Дисципліна (Силабус)

Кредити

Форма контролю

1

Фізичне виховання [вибір з видами спорту]

3

залік

1-2

Практична фонетика // Теоретична фонетика // Основи риторики і культури мовлення

3

залік

2

Усне мовлення // Переклад та редагування фахових текстів // Медіалінгвістика

3

залік

2-4

Практична граматика основної мови // Зіставна граматика німецької та української мов // Функціонально-комунікативна граматика німецької та української мов

9

екзамен/залік

4

Громадське здоров’я та медицина порятунку // Фізичне виховання // Релігієзнавство // Сучасні інформаційні технології // Демократія: від теорії до практики // Загальноуніверситетська дисципліна

3

залік

5

Лексикологія // Порівняльна лексикологія німецької та української мов //Основи лексикографії // Фразеологія

3

екзамен

5-8

Практичний курс перекладу основної іноземної мови // Основи галузевого перекладу // Комунальний переклад

10

екзамен

5-8

Практичний курс перекладу другої іноземної мови (англ.) // Переклад ділового мовлення з другої іноземної мови

8

екзамен/залік

6

Основи усного перекладу // Переклад конференцій // Дипломатичний переклад

6

залік

6-8*

Військова підгоговка*

29*

7

Послідовний переклад // Перекладацький скоропис // Сучасна німецькомовна література // Сучасна німецькомовна преса // Сучасна німецькомовна поезія

3

екзамен

7

Основи теорії мовної комунікації //Аналіз художнього тексту // Інформаційно-комунікаційні технології у викладанні німецької мови // Основи лінгвістики тексту

3

залік

7-8

Синхронний переклад // Переклад ділового мовлення // Аудіовізуальний переклад

6

залік


ОПП “Німецька мова і література та друга іноземна мова”, 014 Середня освіта, ОР бакалавр (2021)

Cеместр

Дисципліна (Силабус)

Кредити

 Форма контролю

1

Фізичне виховання (вибір за видами спорту)

3

залік

3

Німецькомовна література Буковини // Німецько-українські контакти на Буковині //  Ретроспектива методики викладання іноземних мов на Буковині

3

залік

3

Вступ до спецфілології //  Літературні пам’ятки німецької мови //  Лінгвокультурологія

3

іспит

4

Ділове писемне мовлення // Комунікативний курс основної іноземної мови // Риторика вчителя іноземних мов

3

залік

4

ІТ та онлайн-сервіси в професійній діяльності // Релігієзнавство // Демократія: від теорії до практики // Фізичне виховання // Загальноуніверситетська дисципліна

3

залік

4-8

Друга іноземна мова:

англійська / французька

34

залік/іспит

5

Лексикологія // 

Лексикографія // 

Фразеологія

3

іспит

6-8*

Військова підготовка*

29*

6-8

Третя іноземна мова:

французька / англійська / іспанська / італійська / литовська

8

залік/іспит

7

Основи теорії мовної комунікації // Інноваційні технології перекладу // Основи лінгвістики тексту

3

залік

7-8

Практичний курс активізації мовних навичок // Моніторинг якості виховної роботи в школі // Принципи інклюзії в процесі викладання іноземної мови //  Організація онлайн-занять з німецької мови у ЗЗСО // Альтернативні методи у викладанні іноземних мов

3

залік

8

Сучасна німецькомовна література // Аналіз художнього тексту // Сучасна німецькомовна преса // Сучасна німецькомовна поезія //  Інформаційно-комунікаційні технології у викладанні іноземних мов

3

залік


ОПП “Німецько-український переклад та переклад з другої  іноземної мови”, 035 Філологія (переклад включно), ОР магістр (2021)

9

Аспектний переклад // Синхронний переклад // Соціолінгвістика // Гендерна лінгвістика

3

Залік

9

Спецкурс «Основи міжкультурної комунікації та комунікативні стратегії» // Основи етнопсихолінгвістики // Комунікативні стратегії іншомовного спілкування //  Парадигми сучасної філологічної науки 

3

Залік

11

Техніка перекладу конференцій // Переклад та дипломатичний протокол // Новітні течії в німецькій літературі // Німецькомовна література Буковини 

3,5

Залік

11

Лінгвістичні теорії та напрями другої іноземної мови // Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови // Основи перекладу другою іноземною мовою

5

Іспит

9-10

Ділова іноземна мова // Практика перекладу // Переклад з другої іноземної мови

7,5

Залік

10

Сучасні методи наукових досліджень // Організація наукового дослідження за принципами доброчесності // Квантитативні методи у лінгвістичних дослідженнях

3

залік


ОПП “Німецька мова і література та друга іноземна мова”, 035 Філологія, ОР магістр (2021)

9

Комунікативні стратегії іншомовного спілкування // Парадигми сучасної філологічної науки // Фоносемантичні дослідження

3

залік

9

Соціолінгвістика // Гендерна лінгвістика // Теорія перекладу основної іноземної мови

3

залік

10

Комп’ютерні технології навчання іноземних мов // Когнітивна лінгвістика і лінгвоконцептологія // Основи етнопсихології

3

залік

10

Сучасні методи наукових досліджень // Організація наукового дослідження за принципами доброчесності // Квантитативні методи у лінгвістичних дослідженнях

3

залік

11

Новітні літературні течії // Сучасна німецькомовна драматургія // Німецькомовна література Буковини // Нобелівські лауреати в німецькомовній літературі

3

залік

11

Ділова іноземна мова // Практика перекладу // Техніка перекладу конференцій // Переклад та дипломатичний протокол

3

залік

11

Лінгвістичні теорії та напрями другої іноземної мови // ЛКЗ другої іноземної мови // Основи перекладу другою іноземною мовою

4

іспит


ОПП “Німецька мова і література та друга іноземна мова”, 014 Середня освіта, ОР магістр (2021)

9-11

Друга іноземна мова (англійська, французька)

13

іспит

9-10

Методика навчання другої іноземної мови (англ., фр.)

3

залік,

іспит

10

Інноваційні технології навчання у сучасній школі // Педагогічний менеджмент // Лідерство та основи партнерської взаємодії в освітньому процесі // Партнерство і професійна комунікація вчителя // Тренінг професійного розвитку вчителя

3

залік

11

Новітні літературні течії // Сучасна німецькомовна драматургія // Німецькомовна література Буковини

3

залік

Comments are closed