Оголошення: обговорення дисертаційного дослідження Л.І.Ніжник

20.03.23 відбудеться обговорення дисертаційного дослідження аспірантки Л.І.Ніжнік на тему: “Вербалізація концепту СУМНІВ у англомовному художньому дискурсі”. 

Науковий керівник – д.філод. наук, проф. В.Д.Бялик.

Рецензенти: д.філол. наук, проф. І.М Осовська, д. філол. наук, проф. Ю.Є.Кійко, канд. філол. н., доц. А.В.Заслонкіна, канд. філол. наук., доц. Л.М. Томнюк.

Наукова новизна полягає в тому, що вперше виопрацьовано концепт СУМНІВ у англомовному художньому дискурсі з когнітивно-дискурсивних позицій дослідження; розкрито інтенсіонал та імплікаціонал значення ядерних номінантів ЕК СУМНІВ та побудовано ЛСП сумніву; створено фреймову структуру концепту СУМНІВ та виокремлено діапазон концептуальних метафор для нього; визначено роль епістемічних слів для вираження ЕК СУМНІВ та здійснено їх поділ на епістемічні слова високої сили модальності, епістемічні слова середньої сили модальності та епістемічні слова низької сили модальності; проаналізовано мовленнєві акти для вираження ЕК СУМНІВ; здійснено типологію комунікативних ситуацій сумніву; схарактеризовано комунікативні тактики й стратегії актуалізації досліджуваного концепту в англомовному художньому дискурсі в комунікативних ситуаціях сумніву.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *